Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 34 (Sgk tập 2 - trang 25)

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng \(\dfrac{1}{2}\). Tìm phân số ban đầu ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 35 (Sgk tập 2 - trang 25)

Học kì một số học sinh giỏi lớp 8A bằng \(\dfrac{1}{8}\) số học sinh cả lớp. Sang học kì 2 có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh ?

Hướng dẫn giải

Gọi x là số học sinh cả lớp (x > 0).

Giải bài 35 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy số học sinh của lớp 8A là 40 học sinh.

Bài 36 (Sgk tập 2 - trang 26)

(Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi - ô - phăng, lấy trong quyển Hợp tuyển Hi Lạp - Cuốn sách gồn 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng)

Thời thơ ấu của Đi - ô - phăng chiếm \(\dfrac{1}{6}\) cuộc đời. 

\(\dfrac{1}{12}\) cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi

Thêm \(\dfrac{1}{7}\) cuộc đời nữa ông sống độc thân

Sau khi lập gia đình được 5 năm n thì sinh một con trai

Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha

Ông từ trần 4 năm sau khi con mất 

Đi - ô - phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra ?

Hướng dẫn giải

Gọi x là số tuổi của ông Đi-ô-phăng (x > 0).

Giải bài 36 trang 26 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy nhà toán học Đii-ô-phăng thọ 84 tuổi.

Có thể bạn quan tâm