Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

GIẢI BÀI TOÀN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm đơn vị thì được phân số mới bằng 1212 . Tìm phân số ban đầu.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là tử số của phân số ( x∈Z,x≠−3)xZ,x3)

Mẫu số của phân số là \(x+3\)

Phân số lúc sau là \(\dfrac{x+2}{x+3+2}=\dfrac{x+2}{x+5}\)

Vì phân số mới bằng 1212 nên ta có phương trình :

 \(\dfrac{x+2}{x+5}=\dfrac{1}{2}\)

Khử mẫu :\(2\left(x+2\right)=x+5\Leftrightarrow2x+4=x+5\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

\(x=1\) thỏa điều kiện đặt ra.

Vậy phân số lúc đầu :\(\dfrac{1}{4}\) 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm