Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Mặt phẳng tọa độ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 32 (SGK tập 1 - Trang 67)

a) Viết tọa độ các điểm M, N, P, Q trong hình 19

b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm M và N, P, Q

Hướng dẫn giải

a) M(-3; 2); N(2; -3); Q(-2; 0); P(0; -2)

b) Ta thấy hoành độ của điểm M chính là tung độ của điểm N, và tung độ của M chính là hoành độ của N.


Bài 33 (SGK tập 1 - Trang 67)

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm \(A\left(3;-\dfrac{1}{2}\right);B\left(-4;\dfrac{2}{4}\right);C\left(0;2,5\right)\)

Hướng dẫn giải

Luyện tập - Bài 34 (SGK tập 1 - Trang 68)

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu ?

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0

Luyện tập - Bài 35 (SGK tập 1 - Trang 68)

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20 ?

 

Hướng dẫn giải

A (0,5; 2)

B (2;2)

C (2;0)

D (0,5; 0)

P (-3;3)

Q (-1;1)

R(-3;1)

Luyện tập - Bài 36 (SGK tập 1 - Trang 68)

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm \(A\left(-4;-1\right);B\left(-2;-1\right);C\left(-2;-3\right);D\left(-4;-3\right)\)

Tứ giác ABCD là hình gì ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn làm bài

\(\Rightarrow\) Tứ giác ABCD là hình vuông.

Luyện tập - Bài 37 (SGK tập 1 - Trang 68)

Hàm số y được cho trong bảng sau :

       x        0        1        2        3        4
       y        0        2        4        6        8

a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số trên

b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a)

Hướng dẫn giải

a) Tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) là: (0;0), (1;2); (2; 4); (3; 6); (4; 8).

b) Trên hình vẽ 0, A, B, C, D là vị trí của các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y trong câu a.


Luyện tập - Bài 38 (SGK tập 1 - Trang 68)

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết :

a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu ?

b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi ?

c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn ?

Hướng dẫn giải

a) Bạn Đào là người cao nhất và bạn cao 15 dm.

b) Bạn Hồng là người ít tuổi nhất và bạn 11 tuổi.

c) Hồng cao hơn Liên và Liên nhiều tuổi hơn Hồng.

Có thể bạn quan tâm