Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5 - 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (SGK trang 31)

Câu 1: Nêu các dạng nito có trong đất và các dạng nito mà cây hấp thụ được.

Hướng dẫn giải

Các dạng nitơ có trong đất là nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (vi sinh vật, thực vật, động vật). Dạng nitơ cây hấp thụ được: dạng nitơ khoáng NH4+và NO3-.

Câu 2 (SGK trang 31)

Câu 2: Trình bày vai trò của quá trình cố định nito phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nito của thực vật.

Hướng dẫn giải

Trả lời:

Biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thụ được thành dạng nitơ khoáng NH3 (NH4+ trong môi trường nước) cây dễ dàng hấp thụ. Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ bị mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung câp dinh dưỡng nitơ bình thường của cây.


Câu 3 (SGK trang 31)

Câu 3: Thế nào là bón phân hợp lí, vai trò cảu biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và môi trường?

Hướng dẫn giải

Bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điểm di truyền của giống, loài cây, theo pha sinh trưởng và phát triển, theo đặc điểm địa lí, hóa lí của đất và theo điều kiện thời tiết. Phân bón phải đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng.

Bón phân không đúng, năng suất sẽ thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất. Chi phí phân bón cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây ô nhiễm nông phẩm, môi trường, đe dọa sức khỏe của con người.


 

Câu 3 (SGK trang 27)

Câu 3: Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH+4 đầu độc?

Hướng dẫn giải

Để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc, thực vật đã hình thành amit.

Câu 1 (SGK trang 27)

Câu 1: Vì sao thiếu nito trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Hướng dẫn giải

Trả lời:

Vì Nitơ là mộl nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu.


Câu 2 (SGK trang 27)

Câu 2: Vì sao trong mô thực vật phải diễn ra quá trình khử nitrat?

Hướng dẫn giải

Trả lời:

Vì trong hai dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vậi nitơ chỉ tồn tại dạng khử. Do đó, nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hóa thành axit amin, amit và prôtêin.


Có thể bạn quan tâm