Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 27)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:39

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Vì sao trong mô thực vật phải diễn ra quá trình khử nitrat?

Hướng dẫn giải

Trả lời:

Vì trong hai dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vậi nitơ chỉ tồn tại dạng khử. Do đó, nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hóa thành axit amin, amit và prôtêin.


Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:22

Các câu hỏi cùng bài học