Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13. Phản ứng hóa học

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 4 (SGK trang 50)

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp chọn trong khung:

           Rắn;      lỏng;       hơi;

           Phân tử;        nguyên tử.

“ trước khi cháy chất parafin ở thể.. còn khi cháy ở thể… Các…parafin phản ứng với các.. khí oxi”

Hướng dẫn giải

Trước khi cháy chất prafin ở thể rắn còn khi cháy ở thể lỏng .Các nguyên tử parafin phản ứng với các phân tử khí oxi

Bài 6 (SGK trang 50)

Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt, dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến than bén cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon dioxit.

Hướng dẫn giải

a) Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi, dùng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để thay đổi không khí, thêm đủ khí oxi. Khi than bén cháy là có phản ứng hóa học xảy ra.

b) Phương trình chữ của phản ứng:

Than + oxi → Cacbon đioxit.

Bài 1 (SGK trang 50)

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Hướng dẫn giải

Bài 1 (SGK trang 50)

a) Phản ứng hóa học là qua trinh bien doi tu chat nay thanh chat khac goi la phan ung hoa hoc

b, Chat ban dau bi bien doi trong phan ung duoc goi la chat tham gia ( hay chat phan ung)

Chat moi sinh ra duoc goi la chat san pham ( hay chat tao thanh )

c, Trong qua trinh phan ung luong chat tham gia giam dan , luong chat san pham tang dan

Bài 3 (SGK trang 50)

Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( xem bài tập 3, bài 12 sgk trang 45). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này?

Hướng dẫn giải

Phản ứng hóa học là

nến + Oxi - \(^{t0}\) \(\rightarrow\) Khí cacbon đioxit + hơi nước

Chất tham gia là nến và khí oxi

Chất sản phẩm là khí cacbon đioxit và hơi nước

Bài 5 (SGK trang 50)

Bỏ quả trứng  vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình trang 51/ SGK).

Biết rằng axit clohidric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon dioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng?
Hướng dẫn giải

Dấu hiệu nận biết có phản ứng xảy ra là vỏ trứng sủi bọt

Phương trình chữ là

axit clohidric + canxi cacbonat \(\rightarrow\) canxi clorua + khí cacbon đioxit

Bài 2 (SGK trang 50)

a) Vì sao nói được: khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk) hãy trả lời câu: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không.

Hướng dẫn giải

a, Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng ( nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng ) là vì :

Các phân tử ,(nguyên tử) là hạt đại diện cho chất , thể hiện đầy đủ các tính chất hóa học của chất . Phản ứng giữa các phân tử thể hiện phản ứng giữa các chất

b, Trong phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các hạt nguyên tử làm cho phân tử này bị biến đổi thành phân tử khác . Kết quả là làm cho chất này biến đổi thành chất khác

c, Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng có giữ nguyên

Có thể bạn quan tâm