Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 56 SGK Công nghệ 10

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng ?

Hướng dẫn giải

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí.

Câu 2 trang 56 SGK Công nghệ 10

Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Hướng dẫn giải

1. Trứng cây khoẻ.

2.  Bão tồn thiên địch để chúng khống chế sâu, bệnh

3. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sâu, bệnh để kịp thời có biện pháp phong trừ nhằm hạn chế sự gây hại của chúng.

4.  Nông dân trở thành chuyên gia : Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ thực vật cho người nông dân để họ không những nắm được kiến thức, vận dụng vào thực tiễn nền sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho nguòi khác cùng áp dụng.

Câu 3 trang 56 SGK Công nghệ 10

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Hướng dẫn giải

_ Biện pháp kĩ thuật

_ Biện pháp sinh học

_ Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh

_ Biện pháp hóa học

_ Biện pháp cơ giới , vật lí

_ Biệ pháp điều hòa.

Câu 4 trang 56 SGK Công nghệ 10

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có những ưu điểm gì ?

Hướng dẫn giải

 Mỗi biện pháp đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, do vậy Phòng trừ dịch hại tổng hợp nó có ưu điểm là hạn chế tối đa nhược điểm của các biện pháp được ứng dụng và đem lại hiệu quả cao nhất trong phong trừ dịch hại.

Câu 5 trang 56 SGK Công nghệ 10

Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương mà em biết.

Hướng dẫn giải

- Sản xuất ong mắt đỏ trừ sâu đục thân ngô, lúa, sâu róm thông, nuôi ong kén nhỏ Braconidae, nuôi bọ rùa ăn rệp hại cây...

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm