Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 56 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Hướng dẫn giải

_ Biện pháp kĩ thuật

_ Biện pháp sinh học

_ Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh

_ Biện pháp hóa học

_ Biện pháp cơ giới , vật lí

_ Biệ pháp điều hòa.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm