Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 56 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Hướng dẫn giải

1. Trứng cây khoẻ.

2.  Bão tồn thiên địch để chúng khống chế sâu, bệnh

3. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sâu, bệnh để kịp thời có biện pháp phong trừ nhằm hạn chế sự gây hại của chúng.

4.  Nông dân trở thành chuyên gia : Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ thực vật cho người nông dân để họ không những nắm được kiến thức, vận dụng vào thực tiễn nền sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho nguòi khác cùng áp dụng.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm