Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài tập 1 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

 Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Hít-le tiến hành thôn tính Tiệp Khắc bằng cách

A. đem quân tấn công Tiệp Khắc.

B. cho máy bay ném bom Tiệp Khắc.

C. xúi giục cư dân gốc Đức sống ở Xuy-đét (Tiệp Khắc) nổi dậy đòi li khai rồi yêu cầu Chính phủ Tiệp Khắc trao quyền tự trị cho Xuy-đét.

D. xúi giục nước khác gây chiến với Tiệp Khắc rồi nhân cớ đó nhảy vào chiếm Tiệp Khắc.

2. Lí do Liên Xô chấp nhận đàm phán với Đức là

A. để có thời gian chuẩn bị và xây dựng lực lượng.

B. để tránh một cuộc chiến tranh và bảo vệ quyến lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập.

C. để tìm đổng minh chống lại Anh, Pháp, Mĩ.

D. tất cả các lí do trên đều đúng.

3. Kết quả của cuộc tấn công Xta-lin-grát của quân Đức là

A. quân Đức chiếm được Xta-lin-grát một cách nhanh chóng.

B. quân Đức chiếm được Xta-lin-grát sau 2 tháng,

C. quân Đức không thể chiếm được thành phố này.

D. quân Đức không những khống chiếm được Xta-lin-grát mà còn bị Hồng quân Liên Xô tấn công, buộc phải rút khỏi lãnh thổ Liên Xô.

4. Các nước tham gia vào Tuyên ngôn Liên hợp quốc, nơi họp và thời gian diễn ra sự kiện đó là

A. năm 1940, tại Mát-xcơ-va, có 24 quốc gia.

B. năm 1941, tại Niu Oóc, có 25 quốc gia.

c. năm 1942, tại Oa-sinh-tơn, có 26 quốc gia.

D. năm 1943, tại Luân Đôn, có 27 quốc gia

Hướng dẫn giải

1.C

2.B

3.D

4. C

Bài tập 2 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền vào bảng hệ thống kiến thức vế mục tiêu và hành động của các nước Anh, Pháp, Mĩ trước nguy cơ Chiến tranh thế giới thứ hai:

Nước

Mục tiêu

Hành động

Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Nước

Mục tiêu

Hành động

Anh

Muốn giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình

Thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít  để đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

Pháp

Muốn giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình

Thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít  để đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

 Mĩ

Muốn giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình

“Đạo luật trung lập (1935) không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Mĩ.

 

Bài tập 3 trang 80 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nối các ô dưới đây cho đúng diễn biến của lịch sử

Anh

 

Tuyên bố giúp Tiệp Khắc chống xâm lược nếu các nước phương Tây cùng hành động

 

Liên Xô

 

Thực hiện chính sách thoả hiệp, yêu cầu Chính phủ Tiệp Khắc nhượng bộ Đức

 

Hướng dẫn giải

Bài tập 4 trang 81 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp để thấy rõ Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng:

A

B

 

1. Rạng sáng 1-9-1939, quân đội Đức tấn công Ba Lan

a) Chiếm hầu hết các nước tư bản châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua và đánh thẳng vào nước Pháp

2. Tháng 4-1940, quân Đức chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây.

b) Hai ngày sau, Anh, Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu

3. Rạng sáng 22-6-1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô

c)  Hít-le đã chuẩn bị xong mọi điều kiện để tấn công Liên Xô.

4. Tháng 9-1940, Hiệp ước Tam cường Đức - l-ta-li-a - Nhật Bản được kí kết tại Béc-lin.

d) Quân đội và nhân dân Liên Xô kiên quyết chiến đấu, đã đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ Thủ đô

5. Mùa hè năm 1941, phe phát xít đã thống trị phần lớn châu Âu.

đ) Quy định nếu một trong ba nước bị tấn công thi hai nước kia phải lập tức trợ giúp về mọi mặt.

6. Tháng 9-1940, l-ta-li-a tấn cống Ai Cập.

a) Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

7. Từ tháng 12-1941 đến tháng 5-1942, quân Nhật đã chiếm được một vùng rộng lớn ở Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

g) Chiến tranh đã lan sang Bắc P

Hướng dẫn giải

1- b             3-d             5- c             7- e  

2-a              4-đ              6- g

Bài tập 5 trang 81 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy hoàn thiện sơ đồ biểu thị đường tấn công Liên Xô của quân Đức: 

Hướng dẫn giải

Bài tập 6 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy hoàn thiện sơ đồ biểu thị việc quân Đức chuyển hướng tấn công từ phía Đông sang phía Tây:

Hướng dẫn giải

Bài tập 7 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền các sự kiện lịch sử dưới đây vào cột B cho phù hợp :

a)  Mĩ - Anh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng cuộc đổ bộ vào Noóc-măng-đi, tiến vào giải phóng các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan.

b)   Hồng quân Liên Xô bắt đầu tấn công Đức ở Mặt trận phía Đông.

c)   Hội nghị l-an-ta giữa nguyên thủ của ba nước Liên Xô, Anh, Mĩ.

d)   Quân Đồng minh bắt đầu tấn công quân Đức ở Mặt trận phía Nam.

đ) Nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở châu Âu.

e)   Hổng quân Liên Xô bắt đầu tấn công Béc-lin.

g)   Liên quân Mĩ - Anh mở các cuộc tấn công đánh chiếm Miến Điện, Phi-líp-pin. Quân Mĩ tăng cường uy hiếp, đánh phá các thành phố lớn của Nhật Bản.

h)   Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện.

A

B

Đầu năm 1944

 

 

Từ năm 1944

 

 

 

Mùa hè năm 1944

 

 

 

Tháng 1-1945

 

 

 

Tháng 2-1945

 

 

 

Giữa tháng 4-1945

 

 

 

Ngày 9-5-1945

 

 

 

Ngày 15-8-1945

 

 

 

Hướng dẫn giải

A

B

 

Đầu năm 1944

Quân Đổng minh bắt đầu tân công quân Đức ở Mặt trận phía Nam

Từ năm 1944

Liên quân Mĩ - Anh mở các cuộc tấn công đánh chiếm Miến Điện, Phi-líp-pin. Quân Mĩ tăng cường uy hiếp, đánh phá các thành phố lớn của Nhật Bản.

Mùa hè năm 1944

Mĩ - Anh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng cuộc đổ bộ vào Noóc-măng-đi, tiến vào giải phóng các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan.

Tháng 1-1945

Hổng quân Liên Xô bắt đầu tấn công Đức ở Mặt trận phía Đông.

Tháng 2-1945

Hội nghị l-an-ta giữa nguyên thủ của ba nước Liên Xô, Anh, Mĩ.

Giữa tháng 4-1945

Hổng quân Liên Xô bắt đầu tấn công Béc-lin.

Ngày 9-5-1945

Nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở châu Âu.

Ngày 15-8-1945

Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện.

Bài tập 8 trang 83 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền mốc thời gian vào cột B cho phù hợp với các sự kiện ở cột A:

A

B

Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương 

 

Mĩ ném quả bom nguyên tử thứ nhất xuống Hi-rô-si-ma (Nhật Bản)

 

Mĩ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống Na-ga-xa-ki (Nhật Bản)

 

Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản

 

Nhật Bản tuyên bố đầu hàng

 

Hướng dẫn giải

A

B

Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương

9-3-1945

Mĩ ném quả bom nguyên tử thứ nhất xuống Hi-rô-si-ma (Nhật Bản)

6-8-1945

Mĩ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống Na-ga-xa-ki (Nhật Bản)

9-8-1945

Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản

8-8-1945

Nhật Bản tuyên bố đầu hàng

15-8-1945

Bài tập 9 trang 84 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

 

 Phát xít Đức - I-ta-li-a - Nhật Bản là thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Anh, Pháp, Mĩ là thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Anh, Pháp, Mĩ muốn thông qua chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới có lợi cho minh.

 

Gọi là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai vì đã lôi cuốn hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người vào vòng chiến. 

 

Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

 

Nhân dân các nước Đức, l-ta-li-a là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt của chủ nghĩa phát xít.

 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại hậu quả nặng nề : 60 triệu nguời chết, 90 triệu người bị tàn phế

Hướng dẫn giải

 Đ

 Phát xít Đức - I-ta-li-a - Nhật Bản là thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

 S

Anh, Pháp, Mĩ là thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

 S

Anh, Pháp, Mĩ muốn thông qua chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới có lợi cho minh.

 S

Gọi là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai vì đã lôi cuốn hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người vào vòng chiến. 

 Đ

Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

 S

Nhân dân các nước Đức, l-ta-li-a là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt của chủ nghĩa phát xít.

 Đ

Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại hậu quả nặng nề : 60 triệu nguời chết, 90 triệu người bị tàn phế

Bài tập 10 trang 84 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô tại xta-lin-grát có ý nghĩa thế nào đối với tiến trình của Chiến tranh thế giới thứ hai?

Hướng dẫn giải

Ở trận phản công Xta-lin-grát (từ tháng 11/1942 đến tháng 02/1943), Hồng quân Liên Xô đã tấn công tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức gồm 33 vạn người do thống chế Pao-lút chỉ huy. Từ đây, Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang tấn công trên các mặt trận.

=>Chiến thắng Xtalingrát đã đánh dấu bước ngoặt căn bản của chiến tranh thế giới, buộc phát xít phải chuyển từ tấn công sang phòng ngữ. Đồng thời bắt đầu tù đây, Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các Mặt trận.

Có thể bạn quan tâm