Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh Thế giới (1918 - 1939)

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài tập 1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực

A. côngnghiệp nặng.       

B. tài chính, ngân hàng. 

C. sản xuất hàng hoá.                      

D. nông nghiệp.

2.  Người đã thực hiện "Chính sách mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng kinh tế (1929- 1933) là

A. Tơ-ru-man.  

B. Ru-dơ-ven

C. Ai-xen-hao.                                   

D. Hu-vo

3. Chính sách mới là các chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực

A. nông nghiệp

B. sản xuất hàng tiêu dùng.

C. kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội.

D. đời sống xã hội.

4. Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là

A. Đạo luật ngân hàng.

B. Đạo luật phục hưng công nghiệp.

c. Đạo luật điếu chỉnh nông nghiệp.

D. Đạo luật chính trị, xã hội.

5. Chính sách đối ngoại của Chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ Latinh là

A. Chính sách láng giếng thân thiện.

B. gây chiến tranh xâm lược.

C. can thiệp bằng vũ trang

D. sử dụng đồng đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.

Hướng dẫn giải

1. B

2. B

3. C

4. B

5. A

Bài tập 2 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai về tình hình nước Mĩ trog những năm 1918-1939.

 

   Nước Mĩ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đã có những chính sách đối nội, đối ngoại tích cục nên nền kinh tế phát triển liên tục, xã hội ổn định..

 

Lịch sử nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giói có thể chia làm 3 giai đoạn với những bước thăng trầm đầy kịch tính, xen giữa hai giai đoạn phát triển nhanh chóng là giai đoạn khủng hoảng trầm trọng 1929 - 1933

 

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển phồn vinh của nển kinh tế Mĩ trong những năm 1929 - 1933 là do Chính sách mới của Ru-do-ven.

      

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng phát trước tiên ở Mĩ, nổ ra vào tháng 10-1929.

        

Chính sách mới của Ru-do-ven là chính sách tăng cường vai trò của nhà nước tư sản trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới, khỏi phục sản xuất và xoa dịu mâu thuẫn giai cấp.

      

Cho đến nay, Ru-dơ-ven là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp. 

Hướng dẫn giải

 S

   Nước Mĩ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đã có những chính sách đối nội, đối ngoại tích cục nên nền kinh tế phát triển liên tục, xã hội ổn định..

 Đ

Lịch sử nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới có thể chia làm 3 giai đoạn với những bước thăng trầm đầy kịch tính, xen giữa hai giai đoạn phát triển nhanh chóng là giai đoạn khủng hoảng trầm trọng 1929 - 1933

 S

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển phồn vinh của nển kinh tế Mĩ trong những năm 1929 - 1933 là do Chính sách mới của Ru-do-ven.

 Đ

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng phát trước tiên ở Mĩ, nổ ra vào tháng 10-1929.

Đ

Chính sách mới của Ru-do-ven là chính sách tăng cường vai trò của nhà nước tư sản trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới, khỏi phục sản xuất và xoa dịu mâu thuẫn giai cấp.

Đ

Cho đến nay, Ru-dơ-ven là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp. 

Bài tập 3 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền vào bảng sau những nội dung sự kiện lịch sử xảy ra ở nước Mĩ cho đúng với thời gian diễn ra:

Thời gian

Nội dung sự kiện

Từ năm 1918 đến năm 1929 

 

Tháng 10-1929 

 

Năm 1932

 

Tháng 11-1933

 

Từ năm 1929 đến năm 1933

 

Từ năm 1934 đến năm 1939

 

Hướng dẫn giải

Thời gian

Nội dung sự kiện

Từ năm 1918 đến năm 1929

 

- Sau chiến tranh thế giới I, Mĩ có nhiều lợi thế. Chiến tranh đã đem đến những cơ hội vàng cho nước Mĩ

- Từ  năm 1923 - 1929 kinh tế Mĩ đạt mức tăng trưởng cao.

 - Tháng 5/1921 Đảng Cộng sản Mĩ thành lập

Tháng 10-1929

 

Cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ, chấm dứt thời hoàng kim của Mĩ

Năm 1932

Khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất

Tháng 11-1933

chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Từ năm 1929 đến năm 1933

Cuộc khủng hoảng kinh tế

Từ năm 1934 đến năm 1939

Chính sách mới của Rudoven

Bài tập 4 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp với lịch sử nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

A

B

1. Ngày 29-10-1929

a) khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất... Số người thất nghiệp lên tới hàng chục triệu. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ.

2. Năm 1932

b) quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

3. Chính sách mới

c) là ngày đen tối trong lịch sử thị trường chứng khoán Niu Oóc. Hàng triệu người đã mất sạch số tiền mà họ tiết kiệm cả đời.

4. Đạo luật "Phục hưng công nghiệp"

d) cải thiện quan hệ ngoại giao với các nước Mĩ Latinh và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

5. "Chính sách láng giếng thán thiện"

e) đã giải quyết được một số vấn đế co bản của nước Mĩ trong tình trạng khủng hoảng nguy kịch ; tạo thêm nhiéu việc làm mới, khôi phục sản xuất...góp phán giúp nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

Hướng dẫn giải

1- c

2- a

3- b

4- e

5- d

Bài tập 5 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ ?

Hướng dẫn giải

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) để lại những hậu quả đối với nước Mĩ:

- Kinh tế: nền kinh tế bị phá huỷ một cách nghiêm trọng: Năm 1932 sản lượng công nghiệp còn 53,8% (so với 1929),  11,5 vạn công ty thương nghiệp, 58 công ty đường sắt bị phá sản, 10 vạn ngân hàng đóng cửa, 75% dân trại bị phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp

- Chính trị: nền dân chủ tư sản có nguy cơ bị sụp đổ.

-Xã hội: mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội đều bị ảnh hưởng, phong trào đấu tranh lan rộng toàn nước Mĩ.

Bài tập 6 trang 64 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nêu nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ru-dơ-ven và cho biết nhận xét của em về chính sách đó.

Hướng dẫn giải

- Giải quyết nạn thất nghiệp. 

- Thông qua các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp, trong các đạo luật đó - đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ, quy định việc công nhân có quyền thương lượng với chủ đề mức lương và chế độ làm việc.

- Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...

*Nhận xét: nhà nước can thiệp tích cực vào nền kinh tế, dùng sức mạnh, biện pháp để điều tiết kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế chính trị, xã hội.

Bài tập 7 trang 64 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Mĩ đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội được gọi chung là Chính sách mới để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)

Có thể bạn quan tâm