Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI SINH HỌC 8 - TIÊU HÓA Ở DẠ DÀY

ac3995f2562c5ae318e89442aa03999f
Gửi bởi: Yêu Doc24 12 tháng 6 2016 lúc 13:53:15 | Được cập nhật: 21 tháng 1 lúc 15:39:08 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 822 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI SINH HỌC 8BÀI: TIÊU HÓA DẠ DÀYCâu 1. dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ?Câu 2. Biến đổi lí học dạ dày diễn ra như thế nào ?Câu 3. Biến đổi hóa học dạ dày diễn ra như thế nào ?Câu 4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa dạ dàythì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?Trả lời:Câu 1. dạ dày có diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau :- Tiết dịch vị.- Biến đổi lí học của thức ăn.- Biến đổi hóa học của thức ăn.- Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột.Câu 2. Biến đổi lí học dạ dày diễn ra như sau :- Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau giờ có tới lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn.- Sự phối hợp cơ của các lớp cơ dạ dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.Câu 3. Sự tiêu hóa hóa học dạ dày diễn ra như sau :- Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ giai đoạn đầu. khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.- Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắtthành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).Câu 4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa dạ dày vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ruột là lipit, gluxit, prôtêin.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.