Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 11. Bài luyện tập 2

BÀI LUYỆN TẬP 2

1.Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học.

a) Đơn chất A (đơn chất kim loại và một vài phi kim như: S, C...).

                    Ax (phần lớn đơn chất phi kim , thường x=2).

b) Hợp chất AxBy, AxByCz

Ý nghĩa của công thức hóa học: + Nguyên tố nào tạo ra chất.

                                                    + Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất.

                                                    + Phân tử khối của chất. 

2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử .

- Với hợp chất \(\overset{a}{A_x}\overset{b}{B_y}\)  trong đó A, B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử; a ,b là hóa trị của A,B .

 Quy tắc hóa trị  x.a = y. b  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm