Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 28

88eac2b5638badd5920b5df7194e802e
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 16 tháng 11 2018 lúc 21:32:14 | Được cập nhật: 18 tháng 5 lúc 11:03:19 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 674 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài VBT Sinh bài 28ả ọBáo cáo qu th hànhế Sinh 7ọ bài 28(G dung thu ho ch: tính dinh ng, tính sinh n, tính thích nghi,ợ ưỡ ật tính đàn, bi thái…)ậ ế- tính dinh ng:ậ ưỡ+ ki chăn nuôi sáp hút ch ng do sáp ti ra làm ngu th ănế ứ+ săn và iồ ồ+ ve u, cánh ng hút nh câyầ ự- tính sinh n:ậ ả+ ghép đôi qua vi phát ra các tín hi kích thích nh mùi, màu c,…ệ ắ- tính thích nghiậ+ đi ki môi tr ng thu sinh sôi gây ra di nề ườ ệ+ nhi loài có kh năng ng trang tránh thù: que, m,…ề ướ- tính đànậ ầ+ ki n, i, ong có tính đàn: có con đàn và ch đànế ứ- Bi thái: biên thái hoàn toàn m, không hoàn toàn châu ch uế ướ ấDOC24.VN