Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 10: Thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

fb80b141823006f81899bdaf00f1f5b8
Gửi bởi: ngọc nguyễn 25 tháng 2 2019 lúc 20:58:06 | Được cập nhật: 7 tháng 5 lúc 6:46:50 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 468 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SBT lý 10 bả ài 10 Th hànhự xét phânậ ựb các vành đai ng t, núi và các vùng núi tr trên đố ồCâu 1: vào hình 7.3 trang 27 SGK và dung ki th c, hãy nêu tênự ứcác ng ki th ch quy n.ả ểGi i:ảTên các ng ki th ch quy nả ướ ể1. ng Thái Bình ngả ươ2. ng Ôxtrâyliaả ộ3. ng Âu Áả4. ng Phiả5. ng Mĩả ắ6. ng Nam Mĩả7. ng Nam cả ựCâu 2: vào hình 10 (tr. 38 SGK), hình 7.3 (tr. 27 SGK), hãyự ớcho bi tếa) ng và núi th ng ra nh ng khu nào trên Trái t?ộ ườ ấb) Các vùng núi tr th ng phân ch nh ng khu nào trên Tráiẻ ườ ựĐ t?ấc) Nh xét phân các vành đai núi a, ng và các vùng núi trậ ẻGi i:ảa)- Vành đai ng t:ộ ấVành đai ng kéo dài Trung Tây Nam Á, Nam Á, Đôngộ ếÁ, Nh n, khu Thái Bình ng, sang phía tay Châu Mĩ/ậ ươ ồVành đai ng ng núi ng Tây ngộ ươ- Vành đai núi a:ửVành đai Thái Bình ngử ươVành đai Trung iử ảVành đai Tây ngử ươVành đai Đông Phiửb) Vùng núi tr th ng phân ch nh ng khu sau trên Trái tẻ ườ ấDãy Himlaya Châu Á)Dãy Coocđie (B Mĩ)ắDãy An đét (Nam Mĩ)a) Nh xét phân các vành đai núi a, ng và các vùng núiậ ấtrẻ- Có trùng trí các vùng núi tr hình thành chúng có liên quanự ựv vùng ti xúc các ng ki th quy nớ ể- phân ng t, núi là theo khu c. Núi ng trungự ườ ậthành vùng n, trùng nh ng mi ng và núi ho trùngộ ặv nh ng vùng ki n. Ho ng núi cũng là két qu các th iớ ờkì ki trong lòng Trái t, có liên quan các vùng ti xúc cácế ếm ng.ả- Các vùng núi tr hình thành không lâu, các dãy núi ch pháẻ ượ ịh y, bào mòn, th mà còn đang nâng co lên. hình thành chúngủ ượ ựcũng có liên quan ti xúc các ng.ự