Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2015 - 2016

7de882c04900b12c0afeb8c8ec138cd5
Gửi bởi: trung123 27 tháng 8 2016 lúc 17:44:22 | Được cập nhật: 31 tháng 1 lúc 4:07:59 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 2109 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐỀTHIVIOLYMPICTOÁNLỚP6VÒNG1NĂM2015-2016Bài1:Hãyđiềnsốthíchhợpvàochỗchấm.Câu1.1:ChođoạnthẳngOI=6cm.TrênOIlấyđiểmHsaochoHI=2/3OI.ĐộdàiđoạnthẳngOHlà:................cm.Câu1.2:ChotamgiácABC,lấyđiểmDtrêncạnhAB,EtrêncạnhAC.HaiđoạnBEvàCDcắtnhautạiO.NốiDvớiE.Sốtamgiáctạothànhtronghìnhvẽlà:............Câu1.3:Mộtlớphọccó40họcsinhchiathànhcácnhóm,mỗinhómnhiềunhất6họcsinh.Sốnhómítnhấtcóthểlà:...........nhóm.Câu1.4:Trongmộtphépchia,nếutagấpđôisốchiathìthươngcủaphépchiacũgấp..............lầnsovớithươngcủaphépchiamới.Câu1.5:Tổngsốtuổicủahaianhemlà30tuổi.Biếttuổiembằng2/3tuổianh.Tuổianhhiệnnaylà:............tuổi.Câu1.6:Mộtngườiđibộmỗiphútđược60m,ngườikhácđixeđạpmỗigiờđược24km.Tỉsốphầntrămvậntốccủangườiđibộvàngườixeđạplà:.............%Câu1.7:ChođiểmOnằmtrongtamgiácABC,cáctiaAO,BO,COcắtcáccạnhcủatamgiácABClầnlượtởD,E,F.Tronghìnhvẽtạorasốtamgiáclà:...............Câu1.8:MộtngườiđixemáytừAđếnBvớivậntốc30km/h.20phútsaungườithứhaicũngđitừAđếnBvớivậntốc36km/hvàđếnBsaungườithứnhất5phút.ChiềudàiquãngđườngABlà:................km.Câu1.9:Tỉsốcủahaisốlà7/12,cộngthêm10vàosốthứnhấtthìtỉsốcủachúnglà3/4.Tổngcủahaisốlà:.................Câu1.10:Lúc8giờmộtngườiđitừAvàđếnBlúc12giờ.Lúc8giờ30phútngườithứhaicũngđitừAvàđếnBlúc11giờ30phút.Ngườithứhaiđuổikịpngườithứnhấtlúc:.............giờ.Bài2:ĐitìmkhobáuCâu2.1:Sốcácsốtựnhiênkhôngvượtquá78là:.............Câu2.2:Chocácsốtựnhiêna,bthỏamãn78