Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Hóa học (6)

20ca6bb80d62ecc197dd651f8181ff3f
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 3 2018 lúc 4:28:30 | Được cập nhật: 7 giờ trước (10:33:00) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 372 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ SỐ 58Câu 1: Kim lo nào sau đây thu kim lo ki th :ạ ổA. Al. B. Mg. C. Fe. D. Na.Câu Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn ng dung ch Hằ ị2 SO4 loãng, thu lít Hượ2 (đktc). Giá trịc làủA. 2,24. B. 3,36. C. 1,12. D. 4,48.Câu 3: Khi so sánh NH3 NHớ4 +, phát bi không đúng là: A. Trong NH3 và NH4 +, nit có oxi hóa -3.ơ B. NH3 có tính baz NHơ4 có tính axit. C. Trong NH3 và NH4 +, nit có ng hóa tr 3.ơ D. Phân NHử3 và ion NH4 ch liên ng hóa tr .ề ịCâu 4: Ch nào sau đây là glixerol ?ấA. C2 H4 (OH)2 B. C3 H5 OH C. C2 H5 OH D. C3 H5 (OH)3Câu 5: các ch sau đây theo th ng tăng n: Glucoz Fructoz Saccaroz ơA Glucoz Saccaroz Fructoz Fructoz glucoz Saccaroz Glucoz Fructoz Saccaroz .ơ Saccaroz