Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý tháng 3 năm 2016 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng có đáp án

02df5cf7787763f2bdb9969ba14b1bb7
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương 14 tháng 4 2016 lúc 23:32:21 | Được cập nhật: 30 tháng 3 lúc 7:27:05 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 2792 | Lượt Download: 183 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Đề thi có 06 trang) ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA THÁNG NĂM 2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết: hằng số Plăng 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s; số Avôgađrô 6,02.1023 mol-1. Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát m. Bước sóng ánh sáng đơn sắc do nguồn phát ra là 0,55 μm. Trên màn quan sát thấy điểm phía trên cách vân trung tâm 2,5 mm, điểm phía dưới cách vân trung tâm 1,5 mm. Số vân sáng giữa hai điểm và nói trên là A. 5. B. 9. C. 6. D. 7. Câu 2. Con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng 0,1 kg mang điện tích 10-7 được treo bằng sợi dây không dãn, cách điện, khối lượng không đáng kể và có chiều dài 40 cm. Con lắc đặt trong một điện trường đều có phương ngang và cường độ 2.106 V/m. Ban đầu quả cầu được giữ cách điện để sợi dây thẳng đứng, sau đó buông nhẹ cho dao động điều hòa. Lấy 9,8 m/s2. Tần số góc và biên độ dao động của quả cầu là A. 2,5 rad/s; cm. B. rad/s; cm. C. rad/s; cm. D. 2,5 rad/s; cm. Câu 3. Một mạch dao động lí tưởng có độ tự cảm L. Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số riêng của mạch là f1 60 MHz, khi tụ điện có điện dung C2 thì tần số riêng của mạch là f2 80 MHz. Ghép các tụ C1, C2 song song thì tần số riêng của mạch là A. 20 MHz. B. 100 MHz. C. 48 MHz. D. 140 MHz. Câu 4. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng λ1 0,64 μm và màu xanh lam có bước sóng λ2 (0,45 μm λ2 0,51 μm) chiếu vào hai khe Y-âng. Trên màn quan sát giao thoa người ta thấy giữa vân sáng cùng màu gần nhất với vân sáng chính giữa có bảy vân sáng màu xanh lam. Số vân sáng màu đỏ giữa hai vân sáng cùng màu trên là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. Câu 5. Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, dao động cùng pha, cách nhau cm. Về một phía của A, lấy thêm hai điểm và trên mặt chất lỏng sao cho CD cm và hợp với A, tạo thành hình thang cân ABCD. Biết bước sóng cm. Để trên CD có điểm dao động cực đại thì đường cao lớn nhất của hình thang là A. 3cm. B. cm. C. 6cm. D. 2cm. Câu 6. Chọn câu đúng khi nói về các loại quang phổ. A. Mỗi nguyên tố hóa học trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau có các quang phổ vạch khác nhau. B. Vị trí các vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một khối khí loãng trùng với các vạch màu trong quang phổ phát xạ của khối khí đó. C. Vị trí các vạch màu trong quang phổ hấp thụ của một khối khí loãng trùng với các vạch tối trong quang phổ phát xạ của khối khí đó. D. Quang phổ Mặt Trời thu được trên Trái Đất là quang phổ liên tục. Câu 7. Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động tương ứng là: x1 A1cos(ωt φ1); x2 A2cos(ωt φ2). Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ dao động của hai chất điểm thỏa mãn hệ thức: 5x12 7x22 122. Khi chất điểm thứ nhất đi qua li độ x1 cm với tốc độ cm/s thì chất điểm thứ hai đạt tốc độ A. 2,0 cm/s. B. 8,5 cm/s. C. 4,0 cm/s. D. 2,6 cm/s. 2Câu 8. Chọn câu đúng. Tốc độ truyền sóng điện từ A. phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của nó. B. không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng. C. không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng. D. phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng không phụ thuộc vào tần số của sóng. Câu 9. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 A1 cos(20t +) (cm) và x2 6cos(20t +) (cm). Biết vận tốc cực đại của vật bằng 200 cm/s. Biên độ A1 có giá trị là A. cm. B. 10 cm. C. cm. D. cm. Câu 10. Một tấm bìa có màu xanh lam là do A. tấm bìa đó đã hấp thụ mọi ánh sáng đơn sắc trừ ánh sáng màu xanh lam. B. tấm bìa đó đã hấp thụ ánh sáng màu xanh lam. C. tấm bìa đó đã tán xạ ánh sáng màu xanh lam. D. tấm bìa đó chỉ cho ánh sáng màu xanh lam truyền qua nó. Câu 11. Một sóng âm có biên độ 0,12 mm, truyền qua điểm M, tạo cường độ âm tại bằng 1,8 W/m2. Một sóng âm khác có biên độ bằng 0,36 mm, cùng tần số, khi qua sẽ tạo cường độ âm bằng A. 5,4 W/m2. B. 10,8 W/m2. C. 3,6 W/m2. D. 16,2 W/m2. Câu 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là và khoảng cách từ nguồn đến mặt phẳng chứa hai khe là 0,5 m. Nếu dời nguồn một đoạn mm theo phương song song với S1S2 về phía S2 thì vân sáng trung tâm dịch chuyển A. mm, ngược chiều dời của S. B. mm, cùng chiều dời của S. C. mm, ngược chiều dời của S. D. mm, cùng chiều dời của S. Câu 13. Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 và cường độ hiệu dụng 0,5 A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là và hệ số công suất động cơ bằng 0,8 thì hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần của động cơ) là A. 86%. B. 90%. C. 80%. D. 91%. Câu 14. Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện và biến trở mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f, sao cho Khi thay đổi thì A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi. B. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi. C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở không đổi. D. Độ lệch pha giữa và thay đổi. Câu 15. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 và lò xo nhẹ độ cứng 40 N/m có thể dao động trên mặt nằm ngang trơn nhẵn. Ban đầu giữ vật vị trí sao cho lò xo dãn một đoạn cm rồi thả nhẹ. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian ∆t là A. 47,7 cm/s. B. 106 cm/s. C. 30,5 cm/s. D. 82,7 cm/s. Câu 16. Đặt một hiệu điện thế UAK giữa anôt và catôt của một ống tia Rơn-ghen. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Biết bước sóng nhỏ nhất của tia Rơn-ghen phát ra là 40 pm. Hiệu điện thế UAK có giá trị là A. 42 kV. B. 31 kV. C. 25 kV. D. 0,31 MV. Câu 17. Trong điều trị ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một liều xác định nào đó từ một nguồn phóng xạ. Biết nguồn có chu kì bán rã là 38 ngày. Khi nguồn được sử dụng lần đầu thì thời gian cho một liều chiếu xạ là 15 phút. 21 ngày sau, thời gian cho một liều chiếu xạ như lần đầu là A. 10 phút. B. 20 phút. C. 22 phút. D. 30 phút. 6 23 LC25,0f22 30Câu 18. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 30% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu cuộn thứ cấp là A. 600 vòng. B. 300 vòng. C. 900 vòng. D. 1200 vòng. Câu 19. Cho mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây và hai tụ điện C1, C2 (C1 C2), trong đó hai tụ điện mắc nối tiếp nhau và hai bản tụ C1 được nối với nhau bằng khóa K. Ban đầu mở, hiệu điện thế cực đại trên hai đầu cuộn dây là 8V. Sau đó, đúng thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K. Hiệu điện thế cực đại hai đầu cuộn dây sau khi đóng là A. 12V. B. 14V. C. 12 V. D. 16 V. Câu 20. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, còn tần số thay đổi được vào mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi f0 100 HZ thì công suất tiêu thụ trong mạch cực đại. Khi f1 62,5 HZ thì công suất trong mạch bằng P. Tăng liên tục từ giá trị f1 đến giá trị f2 thì công suất tiêu thụ trong mạch lại bằng P. Giá trị f2 là A. 150,0 HZ. B. 137,5 HZ. C. 175,0 HZ. D. 160,0 HZ. Câu 21. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số không đổi vào hai đầu A, của đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L, tụ điện mắc nối tiếp. Trong đó, không đổi, và có thể thay đổi (R, L, là các đại lượng có giá trị hữu hạn khác không). Gọi là điểm giữa cuộn dây và tụ điện. Với C1 thì điện áp giữa hai đầu biến trở có giá trị không đổi và khác khi thay đổi giá trị R. Với thì điện áp hiệu dụng giữa và là A. 220V. B. 110V. C. 110 V. D. 220 V. Câu 22. Mức năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: En eV (với 1, 2, 3,...). Khi kích thích nguyên tử hiđrô trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 25 lần. Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là A. 0,167 μm. B. 0,095 μm. C. 0,275 μm. D. 0,152 μm. Câu 23. Cho hai phản ứng hạt nhân: và Biết: Kết luận đúng là A. Phản ứng (1) có thể tự phát xảy ra. B. Cả hai phản ứng không thể tự phát xảy ra. C. Phản ứng (2) có thể tự phát xảy ra. D. Cả hai phản ứng có thể tự phát xảy ra. Câu 24. Khi nói về tán sắc ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là đúng Với cùng một môi trường trong suốt, thì A. bước sóng giảm dần từ màu tím đến màu đỏ. B. chiết suất tăng dần từ màu tím đến màu đỏ. C. chiết suất như nhau với các ánh sáng đơn sắc khác nhau. D. chiết suất tăng dần từ màu đỏ đến màu tím. Câu 25. Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50 Hz đến 60 Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40 so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là A. 320 V. B. 280 V. C. 250 V. D. 240 V. Câu 26. Hai khe Y-âng S1, S2 cách nhau mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 598 nm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe m. Sau khe S1 đặt một ống thủy tinh rỗng chiều dài cm, hai đầu ống có thành rất mỏng, bên trong là chân không. Biết chiết 21C 2n6,13 )1(HeThU422349023892 )2(HPaU112379123892 u00783,1Hu;00260,4Heu;05121,237Pau;04363,234Thu;05079,238U1142237234238suất của không khí nkk 1,000293, chiết suất của chân không bằng 1. Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển theo phương song song với hai khe S1, S2 và về phía A. S2 một khoảng 5,86 mm. B. S1 một khoảng 17,58 mm. C. S2 một khoảng 11,72 mm. D. S1 một khoảng 23,44 mm. Câu 27. Một tấm nhôm ngoài không khí có giới hạn quang điện là λ0 360 nm, sau đó được đặt chìm hoàn toàn trong một chậu nước. Một chùm bức xạ truyền trong nước có bước sóng 300 nm chiếu vào tấm nhôm. Biết chiết suất của nước bằng chiết suất của không khí bằng 1. Hãy chọn phương án đúng. A. Không xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm nhôm. B. Có xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm nhôm. C. Ban đầu không xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm nhôm, nhưng sau đó thì xảy ra. D. Ban đầu xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm nhôm, sau đó thì không xảy ra nữa. Câu 28. Chọn câu đúng. Động năng của các hạt nhân tạo thành trong phân rã phóng xạ A. phụ thuộc vào độ hụt khối của các hạt nhân và động năng của hạt nhân mẹ. B. hoàn toàn không phụ thuộc vào độ hụt khối của các hạt nhân và động năng của hạt nhân mẹ. C. không phụ thuộc vào độ hụt khối của các hạt nhân, chỉ phụ thuộc vào động năng của hạt nhân mẹ. D. chỉ phụ thuộc vào độ hụt khối của các hạt nhân, không phụ thuộc vào động năng của hạt nhân mẹ. Câu 29. Cho phản ứng hạt nhân: Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân tương ứng là: εD 1,11 MeV/nuclôn, εT 2,83 MeV/nuclôn, εHe 7,10 MeV/nuclôn. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân này là A. 17,69 MeV. B. 18,26 MeV. C. 17,25 MeV. D. 16,52 MeV. Câu 30. Trong dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng, phát biểu nào sau đây là đúng A. Khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì động năng tăng. B. Khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì độ lớn lực kéo về tăng. C. Khi vận tốc và gia tốc trái dấu thì động năng tăng. D. Khi vận tốc và gia tốc trái dấu thì thế năng giảm. Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều Ucos2πft (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp nhau. Khi nối tắt tụ thì điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng A. B. C. D. Câu 32. Cho mạch điện gồm điện trở 30 Ω; cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω, độ tự cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được, mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định có tần số 50 Hz. Dùng vôn kế lí tưởng mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện. Vôn kế chỉ giá trị nhỏ nhất khi điện dung của tụ điện có giá trị A. F. B. F. C. F. D. F. Câu 33. Biên độ của dao động cưỡng bức khi đã ổn định không phụ thuộc vào A. lực cản của môi trường. B. biên độ của ngoại lực cưỡng bức tác dụng lên vật dao động. C. pha ban đầu của ngoại lực biến thiên điều hòa tác dụng lên vật dao động. D. tần số của ngoại lực cưỡng bức tác dụng lên vật dao động. 34 nHeTD10423121 25 22 32 15 3,0 3103 12103 6103 9103Câu 34. Cho năng lượng liên kết riêng của các hạt α, Urani (U234), Thori (Th230) lần lượt là 7,1 MeV/nuclôn; 7,63 MeV/nuclôn; 7,7 MeV/nuclôn. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân U234 phóng xạ biến thành Th230 là A. 13,98 MeV. B. 14,25 MeV. C. 15,98 MeV. D. 12,75 MeV. Câu 35. Một mạch dao động LC lí tưởng đầu vào của một máy thu vô tuyến điện. Khi điện dung của tụ 40 nF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Người ta mắc thêm tụ C' với tụ để thu được sóng có bước sóng 30m. Khi đó, cách mắc và giá trị của C' là A. C' song song với C; C' 50 nF. B. C' nối tiếp với C; C' 50 nF. C. C\' song song với C; C' 20 nF. D. C' nối tiếp với C; C' 20 nF. Câu 36. Chọn câu sai. A. Dùng hạt làm đạn trong phản ứng hạt nhân nhân tạo tốt hơn là dùng hạt β-. B. Phân rã phóng xạ luôn luôn tỏa năng lượng. C. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng kém bền vững. D. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng nhỏ thì càng kém bền vững. Câu 37. Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng và lò xo độ cứng 10 N/m có thể dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Ban đầu giữ vật tại vị trí mà lò xo bị nén cm. Đặt một vật có khối lượng m' trên mặt phẳng và sát với vật m. Buông nhẹ để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Năng lượng của con lắc lò xo trên sau khi vật m' rời khỏi vật là A. mJ. B. 12 mJ. C. 16 mJ. D. 20 mJ. Câu 38. Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm một điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu A, B. Khi đó mạch điện AB tiêu thụ công suất P1. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau lúc này công suất tiêu thụ của mạch AB bằng 120 W. Giá trị của P1 là A. 200 W. B. 240 W. C. 160 W. D. 320 W. Câu 39. Sóng có tần số 20 Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng với tốc độ m/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng cho các phần tử chất lỏng. Xét hai điểm M, thuộc mặt thoáng chất lỏng, trên cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5 cm và điểm nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm hạ xuống thấp nhất. Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ t) thì điểm sẽ hạ xuống thấp nhất A. s. B. s. C. s. D. s. Câu 40. Chọn câu sai khi nói về sự lan truyền sóng cơ trong một môi trường đàn hồi. A. Trạng thái dao động được lan truyền theo sóng. B. Năng lượng được lan truyền theo sóng. C. Pha dao động được lan truyền theo sóng. D. Phần tử vật chất lan truyền với tốc độ bằng tốc độ truyền sóng. Câu 41. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là và nguồn sáng phát hai bức xạ có bước sóng λ1 500 nm và λ2 600 nm. Kích thước vùng giao thoa trên màn là 15 mm. Số vân sáng trên màn có màu của bức xạ λ1 là A. 26. B. 31. C. 24. D. 29. Câu 42. Trong mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến có mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2 mH và một tụ điện có điện dung thay đổi từ 50 pF đến 450 pF. Máy có thể thu được các sóng vô tuyến trong dải sóng từ LC21f π3 1601 803 801 1607A. 168 đến 600 m. B. 176 đến 625 m. C. 200 đến 824 m. D. 188 đến 565 m. Câu 43. Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại A. nhiệt. B. gây ra hiện tượng quang điện. C. kích thích phát quang. D. hủy diệt tế bào. Câu 44. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa với biên độ cm. Lấy gốc thời gian là lúc con lắc đang chuyển động chậm dần theo chiều dương của trục tọa độ qua vị trí mà tại đó thế năng bằng ba lần động năng. Lấy π2 10. Phương trình dao động của con lắc là A. B. C. D. Câu 45. Một con lắc lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa trên mặt nằm ngang hoàn toàn nhẵn với tần số HZ. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 360cm/s2 là s. Lấy π2 10. Năng lượng dao động của con lắc là A. mJ. B. mJ. C. mJ. D. mJ. Câu 46. Hạt nhânphóng xạ trở thành hạt nhân con Tại thời điểm t, khối lượng chất còn lại nhỏ hơn ∆m so với khối lượng ban đầu m0 (lúc 0). Khối lượng chất thu được tại thời điểm 2t là A. B. C. D. Câu 47. Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Khi L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 220 V. Khi L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và bằng 275 V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 132 V. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là A. 99 V. B. 451 V. C. 457 V. D. 96 V. Câu 48. Khi nói về sóng vô tuyến, phát biểu nào dưới đây là sai A. Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ mạnh. B. Sóng cực ngắn không bị phản xạ bởi tầng điện li. C. Sóng dài ít bị nước hấp thụ, được ứng dụng để thông tin liên lạc trong môi trường nước. D. Tầng điện li phản xạ mạnh sóng trung vào ban ngày và hấp thụ mạnh vào ban đêm. Câu 49. Biết khối lượng của nơtron và các hạt nhân tương ứng là mn 1,008665 u, mH 1,007276 u, mC 12 và 1u c2 931,5 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là A. 7,4245 MeV/nuclôn. B. 6,6862 MeV/nuclôn. C. 8,2516 MeV/nuclôn. D.7,1824 MeV/nuclôn. Câu 50. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 20 cm dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ A, cùng tần số 25 Hz. Biết tốc độ truyền sóng bằng m/s và biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận S1S2 làm đường kính có biên độ dao động bằng 0,5A là A. 36. B. 40. C. 42. D. 38. --------------HẾT-------------- (cm).6510cos6tx (cm).610cos6tx (cm).6510cos6tx (cm).610cos6tx 92 X11AZ Y22AZ 210AA)mm2m( 120AA)mm2m( 120AA)mm4m( 1200AA)mm2(m n10 CH,12611 C126