Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

81fe6f8ec9a20470caee68b5d2d421a6
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 27 tháng 10 2022 lúc 19:46:49 | Được cập nhật: 10 giờ trước (7:58:19) | IP: 254.99.212.12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 113 | Lượt Download: 0 | File size: 0.262538 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Một sợi dây đàn dài 80cm dao động tạo ra sóng dừng trên dây với vận tốc truyền
sóng là 20m/s. Tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra là
A. 12,5Hz

B. 50Hz

C. 20Hz

D. 25Hz

Câu 2: Dao động tắt dần của con lắc đơn có đặc điểm là
A. Biên độ không đổi.
B. Động năng của con lắc ở vị trí cân bằng luôn không đổi.
C. Cơ năng của dao động giảm dần.
D. Cơ năng của dao động không đổi.
Câu 3: Một sợi dây AB, đầu B cố định khi đầu A gắn và cần rung dao động với tần số f =
42Hz (đầu A coi như là nút sóng) thì trên dây có 7nút. Với dây AB trên, cùng tốc độ
truyền sóng như trên, để trên dây có 5 nút thì tần số dao động đầu A phải là
A. 30Hz

B. 63Hz.

C. 58,8Hz

D. 28Hz

Câu 4: Li độ và vận tốc của vật dao động điều hoà luôn biến thiên điều hoà cùng tần số

A. Lệch pha nhau
B. Lệch pha nhau
C. Ngược pha nhau
D. Cùng pha với nhau
Câu 5: Sóng ngang là sóng có phương dao động
A. Nằm ngang
B. Nằm thẳng đứng
C. Vuông góc với phương truyền sóng.
D. Trùng với phương truyền sóng.
Câu 6: Một đoạn mạch gồm biến
trở R, cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
một điện áp xoay chiều . Khi biến trở thay đổi đến giá trị R 0 thấy công suất tiêu thụ điện

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

của đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất. Hệ số công suất của đoạn mạch là:
A.

B.

C.

D.

Câu 7: Mạch điện xoay chiều chứa tụ
điện nối tiếp với điện trở thuần biết Z C = R, khi đó cường độ dòng điện tức thời qua mạch
biến thiên điều hoà
A. Sớm pha hơn điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là
B. Trễ pha hơn điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là
C. Trễ pha hơn điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là
D. Sớm pha hơn điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là
Câu 8: Một cái loa coi như nguồn âm điểm có mức cường độ âm tại điểm A cách loa
1m là 70dB. Một người đứng cách loa từ 100m trở lên thì không nghe được âm của loa
nữa. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12W/m2. Ngưỡng nghe của người đó là
A. 10-9W/m2

B. 2.10-9W/m2

C. 3.10-9W/m2

D. 4.10-9W/m2

Câu 9: Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có N 1 = 2200 vòng dây mắc vào mạng điện
xoay chiều có điện áp hiệu dụng 110V. Để thắp sáng bình thường bóng đèn 3V thì số
vòng dây của cuộn thứ cấp là:
A. 80 vòng

B. 60 vòng

C. 45 vòng

D. 50 vòng

Câu 10: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động
điều hòa theo phương ngang không ma sát. Trong quá trình dao động chiều dài cực đại và
cực tiểu của lò xo là 28 cm và 20 cm. Cơ năng của con lắc lò xo là:
A. 8.10-3 J

B. 8.10-2 J

C. 32.10-2 J

D. 8J.

Câu 11: Một vật dao động điều hòa, khi đi qua vị trí cân bằng thì
A. Vận tốc có độ lớn bằng không, gia tốc có độ lớn cực đại.
B. Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng không.
C. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.
D. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng không.
Câu 12: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. Chu kì của nó tăng.
B. Tần số của nó không thay đổi.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

C. Bước sóng của nó giảm.
D. Bước sóng của nó không thay đổi.
Câu 13: Đặt lần lượt một nguồn điện một

chiều có hiệu điện thế U1 = 110V và một

nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng là U 2 = U1, f = 50Hz vào hai đầu của
một đoạn mạch gồm một điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn dây có điện trở thuần r = 2
và độ tự cảm L. Khi đó cường độ dòng điện và cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng
điện xoay chiều có giá trị tương ứng là: I1 = 2,75A; I2 = 2,2A. Giá trị của R và L là
A. 40;

B. 40;

Câu 14: Trên mặt nước nằm ngang, tại

C. 38;

D. 38;

hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người

ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15
Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s, coi biên
độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là
A. 5.

B. 9

C. 11.

D. 7.

Câu 15: Cho một mạch điện xoay
chiều gồm , cuộn dây thuần cảm có và một tụ điện có dung kháng mắc nối tiếp. Hệ số
công suất của mạch bằng
A.

B.

C.

D.

Câu 16: Một con lắc gồm một lò xo có độ

cứng k = 100N/m và một vật có khối

lượng m = 250g, dao động điều hoà với

biên độ A = 6cm. Nếu chọn gốc thời gian t

= 0 lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng đường vật đi được trong đầu tiên là
A. 12cm.

B. 6cm.

C. 24cm.

D. 9cm.

Câu 17: Mạch điện xoay chiều gồm
R= 30, nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ

tự cảm L = . Biết điện áp tức thời giữa hai

đầu đoạn mạch u = 120. Biểu thức cường độ dòng điện là
A. .
B.
C.
D.
Câu 18: Một máy phát điện xoay

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

chiều một pha có khung dây của máy quay n (vòng /phút), số cặp cực của máy là p. Tần
số do máy phát tạo ra là:
A.

B. .

C.

D.

Câu 19: Một vật dao động điều hoà với
phương trình x = Acos(ωt). Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời
gian t = 0 là lúc vật
A. Ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương
B. Qua vị trí cân bằng O theo chiều dương
C. Qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương
D. Ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm
Câu 20: Một đoạn mạch RLC xác định gồm cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện
dung C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U 0cosωt
(V) có U0 không thay đổi, còn ω thay đổi được. Thay đổi ω đến giá trị ω 0 thì hệ số công
suất của đoạn mạch đạt cực đại. Tần số góc ω0 bằng
A.

B.

C.

D.

Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch
RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, với.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp

xoay chiều với ω có thể thay đổi. Điều chỉnh đến giá trị sao cho

thì điện áp hiệu dụng giữa

hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là
A. 165 V.

B. 205 V.

C. 200 V.

D. 180 V.

Câu 22: Đơn vị đo cường độ âm là
A. Ben (B)
B. Oát trên mét (W/m)
C. Oát trên mét vuông (W/m2)
D. Niutơn trên mét vuông (N/m2)
Câu 23: Một con lắc lò xo dao động điều

hoà trên mặt phắng nghiêng một gócso với

mặt phẳng nằm ngang .Lò xo có độ cứng k , đầu trên được gắn cố định , đầu dưới gắn với
vật khối lượng m .Khi vật m cân bằng lò xo dãn ra một đoạn .Cho gia tốc trọng trường là

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

g .Tần số dao động của con lắc là :
A. .
B.
C. .
D. .
Câu 24: Hai dao động ngược pha khi độ lệch pha giữa chúng là:
A.
B.
C.
D. .
Câu 25: Một sợi dây AB căng
thẳng nằm ngang chiều dài 4m, đầu B cố định, đầu A dao động điều hoà theo phương
ngang với tần số 50Hz và coi như một nút sóng. Tốc độ truyền sóng là 40m/s. Quan sát
trên dây có sóng dừng với
A. 6nút, 5 bụng.
B. 11nút, 10bụng .
C. 9nút, 8bụng.
D. 10 nút, 11 bụng.
Câu 26: Máy phát điện xoay chiều hoạt động trên nguyên tắc nào?
A. Hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm
B. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
C. Hoạt động dựa trên hiện tượng tỏa nhiệt
D. Hoạt động dựa trên hiện tượng cộng hưởng
Câu 27: Chu kì dao động nhỏ của một con lắc đơn được xác định đúng bằng công thức
nào sau đây?
A. .

B.

C.

D.

Câu 28: Trên bề mặt chất lỏng có hai
nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn
phát ra có tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Gọi M là điểm nằm trên đường

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

thẳng vuông góc với S1S2 tại S1 ở đó dao động với biên độ cực đại. Đoạn S1M có giá trị
lớn nhất là
A. 20cm

B. 25cm

Câu 29: Con lắc lò xo
treo thẳng đứng, gồm lò
xo

độ

cứng

k

=

C. 40cm

D. 30cm

20π 3(cm / s)

100(N/m) và vật nặng khối lượng m = 100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống
dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc hướng lên. Lấy g = 2 = 10(m/s2).
Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển
động là
A. 2,54(cm)

B. 5,46(cm)

C. 4,00(cm)

D. 8,00(cm)

Câu 30: Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24V tần số 50Hz.
Một học sinh cần phải quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp
hiệu dụng bằng 12V ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian,
học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. Để tạo ra được máy biến áp theo
đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện áp của phòng thực hành
sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở. Ban đầu kết
quả đo được là 8,4V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo
được là 15V. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng
yêu cầu học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp?
A. 15 vòng.

B. 40 vòng.

C. 20 vòng.

D. 25 vòng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí