Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Công nghệ 6 trường THCS Bắc Lệnh năm 2018-2019

c93afc72fc39dff6f88031839f520d7f
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 19 tháng 11 2021 lúc 19:27 | Được cập nhật: 19 tháng 11 2021 lúc 23:10 | IP: 14.165.7.152 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 45 | Lượt Download: 0 | File size: 0.08192 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG
THCS BẮC LỆNH
ĐỀ
KIỂM TRA HỌC KỲ I


Họ
và tên: .........................

Năm học 2018- 2019


Lớp
6....
Môn:
Công nghệ 6Thời
gian làm bài: 45 phútĐề
thi gồm có 01 trang, 09 câu


Đề
số 1


I.TRẮC
NGHIỆM:

(2
điểm)


Khoanh
tròn

ch÷ c¸i tr­íc
câu
trả lời

đúng.
(1,5đ)


C©u
1.
Hành
động giúp nhà ở sạch sẽ
ngăn nắp là:


A.
Chơi xong không cần dọn dẹp
C. Thường xuyên dọn dẹp nhà ở


B.
Đồ đạc cần để đúng
chỗ


D. Ăn cơm xong không cần dọn dẹp


Câu
2: Bảo quản trang phục đúng cách
là:


A.
Giặt-
phơi- gấp - cất giữ
C.
Cất
giữ- giặt- phơi- gấp


B.
Gấp-
giặt- phơi- cất giữ
D.
Phơi-
cất giữ- giặt- gấp


Câu
3
.
Không
ăn bữa sáng có hại gì đến
sức khoẻ không?


A.
Có hại. Vì không bổ sung năng
lượng kịp thời ảnh hưởng đến
lao động, học tập


B.
Bình thường.


C.
Có lợi cho sức khoẻ.


D.
Có hại cho sức khoẻ vì hệ tiêu
hoá phải làm việc không bình
thường.


Câu
4

.
Thu
nhập

bằng

hiện vật là:


A.
Tiền lương C. Sản
phẩm từ chăn nuôi


B.
Tiền công D. Tiền trợ
cấp xã hội


C©u
5.(0,5®iÓm) H·y
lùa chän c¸c ch÷ c¸i ë cét
B ®Ó ®iÒn vµo mçi c©u ë
cét A cho
phù hợp:
ANốiB1.
Kh«ng dïng c¸c thùc phÈm cã
chÊt ®éc nh­ ..............


2.
Những
khoản chi tiêu phải......1-


2-A.
nhỏ
hơn các khoản thu để tạo ra các
khoản tích lũy.


B.
x©y dùng thùc ®¬n, chän thùc
phÈm phï hîp theo thùc ®¬n, chÕ
biÕn mãn ¨n, bµy bµn vµ thu
dän.


C.
c¸ nãc, khoai t©y mäc mÇm, nÊm
l¹...II.
TỰ LUẬN
(8
điểm)


Câu
6 (
2,0
điểm).

Nhà
ở sạch sẽ ngăn nắp đem lại
những lợi ích gì? Em đã làm
gì để góp phần vào việc
giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn
nắp
?


C©u
7
(
2,0
điểm).
C©n
®èi thu chi lµ g×? ThÕ nµo lµ
chi tiªu hîp lÝ ?


Câu
8 (2,0 điểm).a)
Em
hãy cho biết thế nào là ăn uống
hợp lý? Vì sao phải ăn uống hợp
lý?


b)
Em hãy liệt kê những thức ăn mà
em gia đình em sẽ dự định ăn
trong một ngày theo cách ăn uống hợp
lý.


Câu
9 (2,0 điểm) MUA SẮM


Ngày
nghỉ

Nam cùng bố mẹ
đi
siêu thị

Đức Huy mua sắm

với túi đồ lớn bao gồm thức
ăn và nhiều vật dụng khác

như: Hai cái áo giống nhau , thịt lợn,
cá chép, ba kg quả cam, máy tính,
đồ dùng học tập cho Nam và hai
đôi giày giống nhau….


a)
Em
hãy cho biết c
ác
khoản
gia
đình Nam đã mua khoản nào
thuộc
chi tiêu cố định
?
Hãy lấy thêm ví dụ về khoản
chi tiêu cố định của gia đình
em?


b)
Để giúp
bố
mẹ Nam
tiết
kiệm nhưng không ảnh hưởng đến
cuộc sống gia đình, em nên khuyên
bố
mẹ

tiết kiệm ở những khoản nào? Vì
sao?


-----------------------
Hết
------------------------


TRƯỜNG
THCS BẮC LỆNH
ĐỀ
KIỂM TRA HỌC KỲ I


Họ
và tên: .........................

Năm học 2018- 2019


Lớp
6....
Môn:
Công nghệ 6Thời
gian làm bài: 45 phút(Đề
thi gồm có 01 trang, 09 câu)


Đề
số 2


I.TRẮC
NGHIỆM:

(2
điểm)


Khoanh
tròn
ch
÷
c¸i tr­íc
câu
trả lời

đúng.
(1,5đ)


Câu
1: Cần phải giữ gìn nhà ở sạch
sẽ, ngăn nắp vì :


A.
Để mọi thành viên trong gia đình
sống mạnh khoẻ, tăng vẻ đẹp
cho nhà ở.


B.
Để tiết kiệm thời gian khi tìm đồ
vật.


C.
Giúp cho các thành viên trong gia đình
cảm thấy dễ chịu.


D.
Câu A và B


Câu
2.
TÝnh chÊt cña v¶i sîi tæng hîp
lµ.


A.
Khi ®èt sîi v¶i tro bãp dÔ tanC.
Khi ®èt sîi v¶i tro vãn côc, bãp
kh«ng tan


B.
Khi ®èt sîi v¶i tro bãp kh«ng
tan,
vón
cục
.
D. Khi ®èt sîi v¶i tro vãn côc


Câu
3.
Thiếu chất đạm cơ thể sẽ:


A.
Mắc bệnh béo phì.C. Mắc bệnh suy dinh dưỡng.


B.
Dễ bị đói, mệt.

D.
Cơ thể phát triển bình thường
.


Câu
4.
Tiết
kiệm chi tiêu ở gia đình là:


A.Tiết
kiệm nước, ga, điện, mua sắm


C.
Chọn
phương tiện đi lại tốt nhất


B.
Thường
xuyên ăn uống tại nhà hàng

D.
Mua
sắm mọi tiện nghi trong nhà


C©u
5.(0,5®iÓm) H·y
lùa chän c¸c ch÷ c¸i ë cét
B ®Ó ®iÒn vµo mçi c©u ë
cét A cho
phù hợp:
ANốiB1.
An toµn thùc phÈm lµ gi÷ cho
.................


2.
Những
chi tiêu làm ảnh hưởng xấu đến
bản thân, gia đình và xã hội
............1-


2-A.
thùc phÈm khái bÞ nhiÔm trïng,
nhiÔm ®éc vµ biÕn chÊt.


B.

những chi tiêu không chính đáng


C.
thùc phÈm kh«ng cã dÊu hiÖu
ngé ®éc.II.
TỰ LUẬN(8 điểm)


Câu
6( 2 điểm).

Hãy nêu cách sắp xếp đồ
đạc cho từng khu vực?

Việc
sắp xếp đồ đạc trong gia đình
phụ thuộc vào những yếu tố nào
?


C©u
7
(
2
điểm
).
Thu
nhËp cña gia ®×nh lµ g×?

Nêu c
¸c
nguån thu nhËp cña gia ®×nh
?


Câu
8
(2,0
điểm).


a)
Em
hãy nêu những nguyên nhân gây
ngộ độc thực phẩm?


b)
Em hãy đề xuất biện pháp phòng
tránh ngộ độc thức ăn?


Câu
9 ( 2điểm). MUA SẮM


Ngày
nghỉ

cùng bố mẹ
đi
siêu thị
Anh
Mỹ mua sắm

với
một
túi
đồ lớn bao gồm thức ăn và
nhiều vật dụng khác

như: Hai cái váy giống nhau , thịt gà,
cá chép, hai kg quả cam, điện thoại,
đồ dùng học tập cho Hà và
hai đôi dép giống nhau ….


a)
Em
hãy cho biết c
ác
khoản
gia
đình Hà đã mua khoản nào
thuộc
chi tiêu biến động?

Em hãy lấy một số ví dụ về
các khoản chi tiêu biến động
trong gia đình em?


b)
Để tiết kiệm
một
khoản chi tiêu trong
gia
đình,
mẹ
Hà và Hà có nên mua hết thức
ăn và các vật dung thuộc khoản
chi tiêu biến động đã nêu ở
trên không? Vì sao?


-----------------------
Hết
------------------------