Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 12 (2)

b667459490dd966b131d7b990880a63f
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 1 2018 lúc 23:18:21 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 20:10:33 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 377 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ QU NG TR ỊCâu (3,5 đi m)ể1) Kh sát bi thiên và th (C) hàm ố23321)(24xxxf .2) Tìm các giá tr tham ph ng trình xị ươ 6x có 4nghi phân bi tệ ệCâu (1,5 đi m)ểTìm giá tr nh và giá tr nh nh hàm ố29xxy .Câu (2,0 đi m)ể1) Tính đo hàm hàm eạ 2x sin2x.2) Gi ph ng trình logả ươ5 log7 (x+2).Câu (3,0 đi m)ểCho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đu nh ng a, SAề ằb ng và vuông góc đáy. và là tr tâm các tamằ ượ ủgiác ABC và SBC.1) Ch ng minh HI ứ (SBC).2) Tính th tích di HIBC theo và h.ể ệ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­Ế KI TRA 12 THPTỀ ỚNăm 2008 2009ọMÔN TOÁN Ch ng trình nâng caoươTh gian: 90 phút (không th gian giao đ)ể CHÍNH TH CỀ