Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Sinh học năm học 2017 - 2018

6fd950c137f3cd74a24f2b2d63685ec0
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 15 tháng 12 2017 lúc 21:42:21 | Được cập nhật: 15 giờ trước (8:47:53) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 504 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA HK1Ề MÔN SINH NĂM 2017 2018ỌA/ TR NGHI (4đ)Ắ ỆBÀI 1: Em hãy khoanh vào đáp án em cho là đúng nh (2đ)ấCâu 1: Đng nguyên sinh nào có kh năng ng ng và ng?ộ ưỡ ưỡA. Trùng bi hìnhế B. Trùng roi xanh C. Trùng giày D. Trùng rétốCâu 2: Máu giun đt có màu nh th nào? Vì sao?ấ ếA. Không màu vì ch có huy tư B. Có màu vì có huy tỏ ốC. Có màu vàng vì giun đt ng trong đt nên ít Oấ ấ2 C. A, B, theo ng đi ki nả ệCâu 3: ph nào nh có ch năng hô p?ộ ấA. Núm tuy tế B. sinh cỗ C. Khe hở D. Mi ngệCâu 4: th kinh châu ch ng nào?ệ ướ ạA. Chu iỗ B. iướ C. bào rácế D. Không có th kinhệ ầCâu 5: Loài sán nào ng kí sinh trong ru ng i?ố ườA. Sán lá gan B. Sán lá máu C. Sán bã tr uầ D. Sán dâyCâu 6: ph nào giun đũa phát tri giúp hút ch dinh ng nhanh và nhi u?ộ ưỡ ềA. uầ B. quan sinh cơ C. Mi ngệ D. Giác bámCâu 7: qu mi ng phía:ả ởA. iướ B. Trên C. Sau D. Không có mi ngệCâu 8: Hình th dinh ng trùng bi hìnhứ ưỡ ếA. ngự ưỡ B. ngị ưỡ C. ng và ngự ưỡ ưỡ D. ng sinhộBÀI 2: Đi thích vào tr ng: (1đ)ề ốTôm ng trong c, th .................., có giáp ng bao c. th tôm có ph n:................ và ướ ầb ng. Ph đu ng có:....................., mi ng các chân hàm xung quanh và .........ụ ớBÀI 3: Hãy ch và ghép các thông tin sao cho phù các thông tin A(1đ)ự ộA (Đi ạdi n)ệ (Đc đi m)ặ quế ả1. Th củ a. bào có ch nguyên sinh, nhân n, nhân bé, không bào co ớbóp,.... 1+.....2. Nh nệ b. th đi ng tròn, thành th có p, ru ng túiơ 2+.....3. Trùng giày c. th p, đi ng hai bên và ru phân nhánh.ơ 3+ .....4. Trai d. th có ph n: Đu­ng và ng, ho đng ch ban đêm,.....ơ 4+..... e. th bên ngoài là áo có ng hút, ông thoát, trong là thân, thân rìu,......ơ B/ LU (6đ)Ự ẬCâu 1: Trình bày ngoài tôm. sao khi chín tôm có màu ng? (2đ)ấ ồCâu 2: Vì sao nói giun đt là nhà nông? Chúng ta làm gì giun đt. (1.5đ)ấ ấCâu 3: Trình bày đc đi chung ngành ru khoang. (1đ)ặ ộCâu sao tr em hay nh giun đũa? làm gì phòng ch ng nh giun đũa tr em? ẻ(1.5đ)BÀI LÀM:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .DOC24.VN 1ĐÁP ÁN KI TRA HK1 MÔN SINH NĂM 2017 2018Ề ỌA/ TR NGHI (4đ)Ắ ỆBÀI 1: Em hãy khoanh vào đáp án em cho là đúng nh (2đ)ấ1 câu đúng 0.25 đCâu1 8Đáp ánB BBÀI 2: Đi thích vào tr ng (1đ)ề ố1 câu đúng 0.25đCâu1 4Đáp ánB ng mangằ Đu ng cầ Giác quan Chân bòBÀI 3: Hãy ch và ghép các thông tin sao cho phù các thông tin A(1đ)ự ộ1 câu đúng 0.25đK quế ả1+b 2+d 3+ 4+eB/ LU (6đ)Ự ẬCâu 1: Trình bày ngoài tôm. sao khi chín tôm có màu ng?(2đ)ấ ồ*C ngoài tôm: (1đ) (sai ho thi tr 0.25đ)ấ ừ­ đc ng kitin, có ng thêm canxi nên ng cáp (b ng ngoài)ỏ ượ ươ­ th ph n: Đu ng và ngơ ụ­ Ph đu ng c: kép, râu, chân hàm, chân ng cầ ự­ Ph ng: Các chân ng và láiầ ấ* Khi chín tôm có màu ng vì: tôm có ch nên màu tôm thay đi theo ổmàu môi tr ng, khi chín (d tác đng nhi khi rang, u) nó ườ ướ ịphá nên có màu ng.(1đ)ủ ồCâu 2: Vì sao nói giun đt là nhà nông? Chúng ta làm gì giun đt.(1.5đ)ấ ấ* Nói giun đt là nhà nông vì giun đt trong quá trình đào hang làm đt p, tăng phì ộnhiêu cho đt, ti ch nh làm đt, phân giun đt có trúc tròn làm đt tăng ơx và thoáng khí.(1đ)ố*Đ giun đt n: (0.5đ)ể ầ­ môi tr ng đtả ườ ấ­ ch thu tr sâu.......v................vạ ừCâu 3: Trình bày đc đi chung ngành ru khoang.(1đ)ặ ộTuy khác nhau ng, hình ng, kích th nh ng loài ru khoang đu có đc đi ướ ểchung:­ Đi ng trònố ỏ­ Ru ng túiộ ạ­ Thành th bàoơ ế­ Đu có bào gai và công.ề ấCâu 4: sao tr em hay nh giun đũa? làm gì phòng ch ng nh giun đũa tr em?ạ ẻ(1.5đ)*Vì: (1đ)­ Tr em có thói quen ch sàn nhà, nh ng môi tr ng thi sinh ng các ch nẻ ướ ườ ẩ­ Khi ng môn tr th ng tay gãi (h môn có giun đũa) tay vào mi ng nên ườ ệkhép kín vòng đi giun đũaờ* Phòng ch ng nh giun đũa tr em (0.5đ)ố ẻ­ Cho tr ch nh ng ch ho lau sàn tr khi cho tr ch iẻ ướ ơĐ chu cho kì thi kì môn Sinh đt qu cao các em tham kh ng ôn ươ ậd đây:ướDOC24.VN