Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 15 phút môn sinh học lớp 7

c2a15c5489672478775b026c580dba62
Gửi bởi: Võ Hoàng 17 tháng 12 2017 lúc 21:21:53 | Được cập nhật: 11 tháng 4 lúc 11:44:54 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1827 | Lượt Download: 17 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trường THCS Phương Trung Năm học 2017 2018 Tổ Khoa học tự nhiên ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTMôn: Sinh học 7I. Tr nghi m:ắ Khoanh tròn vào đáp án đúng cho các câu sau: ỏCâu 1: Ch bã trong quá trình tiêu hóa đc th th ra ngoài qua?ấ ượ ảa. môn.ậ b. huy tỗ c. Mi ng.ệ d. mi ng.ỗ ệCâu 2: Bên ngoài th giun đũa có ng ch t:ơ ấa. Đá vôi. b. Kitin. c. Cuticun. d. ch nh n.ị ờCâu 3: Giun đt hô ng:ấ ằa. Da. b. Ph i.ổ c. ng khí.Ố d. Ph và ng khí.ổ ốCâu 4: Loài đng thu ngành giun p, th ng bám vào ng và đng hút máu là:ộ ườ ườ a. i.ươ b. Đa.ỉ c. Giun đ.ỏ d. Giun đt.ấCâu 5: Môi tr ng ng trai sông:ườ ủa. Bi n.ể b. n.Ở c. Ao .ồ d. .ướ ợII. lu n: ậCâu 1: Trình bày đi gi ng nhau gi gi đng và gi th t? ậCâu 2: Trai ng cách nào? nào trai đm cách đó có hi qu ảĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTMôn: Sinh học 7I. Trắc nghiệm: điểm Mỗi câu trả lời đúng được điểm. Câu hỏi 5Đáp án CII. Tự luận: điểmCâu hỏi Đáp án ThangđiểmCâu gi ng nhau gi gi đng và gi th tể Cơ thể đều được bàoấ Các tế bào đều có cấu tạo đều gồm thành phần: màng, chất tế bào, nhân. lên và sinh n.ề điểmCâu Trai ng cách Khi nguy hi m, trai co chân, khép ph ầm bên trong. nào trai đm cách đó có hi quệ Nh ng nờ được cấu tạo bởi ba lớp (lớp sừng, lớp đá vôi và lớp xà cừ). Dây chằng bản lề và có khép ng ch cỏ ên thù không th ra ăn ph th trai.ẻ điểmĐáp án đề kiểm tra 15 phút (Học kì I)Giáo viên: Nguyễn Minh ChâuTrường THCS Phương Trung Năm học 2017 2018 Tổ Khoa học tự nhiên Đáp án đề kiểm tra 15 phút (Học kì I)Giáo viên: Nguyễn Minh Châu