Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 đề lẻ phần Giải tích chương 1 năm 2012-2013 trường THPT Đoàn Thượng

521bacb29b26f986a343c5aef532d87e
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 29 tháng 9 2017 lúc 21:32 | Được cập nhật: 9 tháng 5 lúc 3:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 306 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

LỀ KI TRA TI CH NG NĂM 2012­2013Ề ƯƠMÔN: TOÁN (GI TÍCH) 12Ả ỚTr ng THPT Đoàn Th ngườ ượTh gian:…ờCâu (5 đi m) Cho hàm ố33 1y x có th (C).ồ ịa) (3 đi m) Kh sát bi thiên và th (C) hàm sể ốb) (2 đi m) vào th ), bi lu theo nghi ph ng trình:ố ươ33 0x m .Câu (2 đi m)ể Tìm giá tr nh và giá tr nh nh hàm ố3 12xyx trên đo nạ1; 3.Câu (3 đi m)ể Cho hàm ố4 2( 2( 2) 5y m có th là (Cồ ịm ).Tìm các giá tr hàm có đi, ti u. là đi ti (Cể ủm )có hoành âm. Tìm kho ng cách đn đng th ng ườ ẳ3 0x y ng 1.ằDoc24.vnĐÁP ÁNĐ LỀ BĐCâu 1. (5 đi m)ể0,50,50,50,542-2-41,0b, 33 1Pt m S nghi pt là giao đi đt và đths (C). Ta có:ố 0,5Doc24.vn3)1mm  Pt có nghi mộ ệ0,53)1mm  Pt có hai nghi phân bi tệ ệ0,5) 1m Pt có ba nghi phân bi tệ 0,5Câu 2. (2 đi m)ểTxđ: / 2D ¡27' 0, 1; 33y xx Nên hs đng bi trên [­1;3]ồ 0,250,50,251;38max 35y y 0,51;3min 4y y 0,5Câu 3. (3 đi m)ể3' 2y x 20' 02 *xyx m  Đ hs có đi, ti thì pt (*) có hai nghi phân bi tể ệ2 2m m 0,50,5Tìm đc ượ2; 1A m 0,5; 5d m Doc24.vn3 13 2m mm m  0,5211216 25 14 0mm m 1222716mmmm   (ko tm đk) 0,522216 55 46 0mm m  22223231616mmmmm       (tmđk)0,5Doc24.vn