Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?

Hướng dẫn giải

Vai trò : Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm.

Phương pháp : 

Phương pháp chọn lọc
Đặc điểm: Chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt so sánh với giống ban đầu sau đó đem nhân giống sản xuất đại trà.

Phương pháp lai

Đặc điểm: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn lên đầu nhụy của cây mẹ → đem hạt cây mẹ gieo trồng → cây lai → đem nhân giống

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm