Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 9 trang 53 SGK Công nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?

Hướng dẫn giải

Gieo bằng hạt:

Ưu điểm: tốn ít công lao động, đơn giản, dễ làm, nhanh

Nhược điểm: không đảm bảo được mật độ khoảng cách giữa các cây với nhau, độ nông sâu của cây so với mặt đất, thất thoát nhiều vì sâu kiến

Trồng cây con:

Ưu điểm: ít thất thoát hạt giống, đảm bảo về mật độ, khoảng cách, độ nông sâu

Nhược điểm: lâu, tốn công, yêu cầu kỹ thuật cao hơn

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:33

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm