Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biệp pháp phòng trừ ?

Hướng dẫn giải

Bệnh hại: là trạng thái không bình thường của cây do điều kiện sống bất lợi hoặc do vi sinh vật gây nên 

Sâu hại: là loài động vật thuộc nghành chân khớp cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng.

Đầu có 2 đôi râu, bụng có 2 đôi cánh và đôi chân

Cách phòng trừ sâu, bệnh hại : 

- Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và triệt để.

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và triệt để.

Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.

- Vệ sinh đồng ruộng

- Làm đất

- Gieo trồng đúng thời vụ

- Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí

- Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích 

- Sử dụng giống chống sâu, bệnh hại, cắt rạ sau khi gặt 

- Cắt cỏ xung quanh bờ

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm