Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 105 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:02

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng gia đình ?

Hướng dẫn giải

Trong quạt máy (có tuốc năng) ứng dụng cơ cấu tay quay – thanh lắc.

Trong bếp dầu (bộ phận điều chỉnh dây tim) có cơ cấu bánh răng – thanh răng

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:02

Các câu hỏi cùng bài học