Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 27: Mối ghép động

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 95 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là khớp động ? Nêu công dụng của khớp động ? 

Hướng dẫn giải

Khớp động là mối ghép có các chi tiết chuyển động tương đối với nhau đc gọi là mối ghép động hoặc khớp động.

Công dụng : mối ghép động chủ yếu để ghép các chj tiết thành cơ cấu, gồm: khớp tịnh tiến, khớp quay, khớp cầu...chúng được dùng rộng rãi trong nhiều máy và thiết bị.

Câu 2 trang 95 SGK Công Nghệ 8

Có mấy loại khớp động thường gặp ? Tìm ví dụ mỗi loại ?

Hướng dẫn giải

Gồm có hai lọai : 
+ Khớp tịnh tiến: Xi lanh, Pit-tông
+ Khớp quay: Ổ trục, Trục, Bạc lót

Câu 3 trang 95 SGK Công Nghệ 8

Nêu cấu tạo và công dụng của khớp quay ?

Hướng dẫn giải

Khớp quay.

Cấu tạo.

- Trong khớp quay mỗi chi tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so với chi tiết kia.

- Ở khớp quay, mặt tiếp xúc thường là mặt trụ tròn

- Chi tiết có mặt trụ trong là ổ trục

- Chi tiết có mặt trụ ngoài là trục

Ứng dụng : Khớp quay thường được dùng nhiều trong thiết bị máy như : bản lề cửa , xe đạp , xe máy , quạt điện.

Có thể bạn quan tâm