Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 105 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt .Bánh răng -thanh răng ?

Hướng dẫn giải

Giống: đều nhằm để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại 

Khác nhau: Bánh răng - thanh răng có thể biến đổi chuyển động quay đều của bánh răng thành chuyển động tịnh tiến đều của thanh răng và ngược lại . 

Tay quay -con trượt: khi tay quay đều con trượt tịnh tiến không đều 

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:00

Các câu hỏi cùng bài học