Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 (SGK trang 13)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việe giữ chữ tín.

Hướng dẫn giải

Ca dao :

- Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

- Nói chín thì phải làm mười.

Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.

- Hay gì lừa đảo kiếm lời

Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.

Tục ngữ :

- Hứa hươu, hứa vượn

- Treo đầu dê, bán thịt chó

- Rao mật gấu, bán mật heo

- Rao ngọc, bán đá

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy

Danh ngôn :

- Người không có chí sẽ không có chí. Người mà lời nói không đáng tin thì hành động cũng chẳng ra gì.

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:25

Các câu hỏi cùng bài học