Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 13)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy kể một vài ví dụ về biểu hiện của hành vi giữ chữ tín (hoặc không giữ chữ tín) mà em biết.

Hướng dẫn giải

Là học sinh , cần phải :
- Phân biệt được những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
- Rèn luyện theo gương của những người biết giữ chữ tín.
- Thật thà; trung thực, tôn trọng người khác, tôn trọng phẩm giá và danh dự của bản thân.

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:25

Các câu hỏi cùng bài học