Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 17:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nối số có ba chữ số với tổng số trăm, chục, đơn vị thích hợp.

Cách giải :

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 17:25

Các câu hỏi cùng bài học