Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:29

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên ?

Hướng dẫn giải

Cây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như: làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, làm rào chắn gió, làm đẹp cảnh quan... ngoài ra trồng cây ăn quả còn có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất .

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:29

Các câu hỏi cùng bài học