Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:28

Lý thuyết

Câu hỏi

Trồng cây ăn quả mang lại lợi ích gì ? Em hãy kể một số loại cây ăn quả có giá trị cao ở địa phương trong cả nước mà em biết ?

Hướng dẫn giải

Trồng cây ăn quả mang lại những lợi ích, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Một loại cây ăn quả có giá trị cao ở đại phương em: xoài, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, thanh long,...

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:28

Các câu hỏi cùng bài học