Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu quy trình trồng cây ăn quả ?

Hướng dẫn giải

Quy trình trồng cây ăn quả

Đào hố đất-> Bón phân lót-> Trồng cây 

Bước 1. Đào hố đất

Kích thước hố tuỳ theo loại cây.

Chú ý - Cần để riêng lớp đất mặt bên miệng hố.

Bước 2. Bón phân lót vào hố

Trộn lớp đất mặt đào lên với phân hữu cơ từ 30 - 50kg/hố và phân hoa học (phân lân, kali) tuỳ theo loại cây, cho vào hố và lấp đất kín.

Bước 3. Trồng cây

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:30

Các câu hỏi cùng bài học