Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 88 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:19

Lý thuyết

Câu hỏi

Em cho biết các đăc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

Hướng dẫn giải

- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể.

Ví dụ: Khi mới sinh con bò nặng 4kg nhưng sau đó 3 tuần, con bò con tăng cân nặng lên 2kg

- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể.

Ví dụ: gà mái bắt đầu đẻ trứng.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:19

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm