Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán - Số 1

fea1907338fcc7c1a1cdfb4284b5186b
Gửi bởi: administrator 21 tháng 2 2016 lúc 15:07:53 | Được cập nhật: 13 giờ trước (16:42:33) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 1168 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 2016 LẦN I Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1 (1,0 điểm).

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x 3 - 3 x 2 + 2 Câu 2 (1,0 điểm).Tìm cực trị của hàm số : y = x - sin 2 x + 2 .

Câu 3 (1,0 điểm).

3sin a - 2 cos a a) Cho tan a = 3 .

Tính giá trị biểu thức M = 5sin 3 a + 4 cos 3 a x - 4 x - 3 x ®3 x 2 - 9 Câu 4 (1,0 điểm).

Giải phương trình : 3sin 2 x - 4sin x cos x + 5cos 2 x = 2 b) Tính giới hạn : L = lim Câu 5 (1,0 điểm).

5 2 ö æ a) Tìm hệ số của x trong khai triển của biểu thức : ç 3x 3 - 2 ÷ .

x ø è b) Một hộp chứa 20 quả cầu giống nhau gồm 12 quả đỏ và 8 quả xanh.

Lấy ngẫu nhiên (đồng thời) 3 quả.

Tính xác suất để có ít nhất một quả cầu màu xanh.

10 Câu 6 (1,0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ( Oxy ) , cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A ( -2; - 1 ) , D ( 5;0 ) và có tâm I ( 2;1 ) .

Hãy xác định tọa độ hai đỉnh B, C và góc nhọn hợp bởi hai đường chéo của hình bình hành đã cho.

Câu 7 (1,0 điểm).

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) , gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho MC = 2 MS .

Biết AB = 3, BC = 3 3 , tính thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BM .

Câu 8 (1,0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ( Oxy ) , cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm J ( 2;1 ) .

Biết đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC có phương trình : 2 x + y - 10 = 0 và D ( 2; - 4 ) là giao điểm thứ hai của AJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết B có hoành độ âm và B thuộc đường thẳng có phương trình x + y + 7 = 0 .

ìï x 3 - y 3 + 3 x - 12 y + 7 = 3 x 2 - 6 y 2 3 2 ïî x + 2 + 4 - y = x + y - 4 x - 2 y Câu 9 (1,0 điểm).

Giải hệ phương trình : í Câu 10 (1,0 điểm).Cho hai phương trình : x 3 + 2 x 2 + 3 x + 4 = 0 và x 3 - 8 x 2 + 23 x - 26 = 0 .

Chứng minh rằng mỗi phương trình trên có đúng một nghiệm, tính tổng hai nghiệm đó.

Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh:……………… TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2015 2016 Môn: TOÁN ( Gồm 6 trang) Câu Đáp án Điểm Câu 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x 3 - 3 x 2 + 2 1,0 Tập xác định: D = ¡ .

é x = 0 Ta có y' = 3 x 2 - 6 x.

; y' = 0 Û ê ë x = 2 0,25 Xét dấu đạo hàm; Hàm số đồng biến trên các khoảng (-¥ ; 0) và (2; +¥ ) ; nghịch biến trên khoảng (0; 2) .

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ= 2; đạt cực tiểu tại x = 2, yCT = 2.