Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm và đáp án bài Nguyên lí động lực học chất khí - Vật Lý 10

Gửi bởi: Hai Yen 3 tháng 6 2019 lúc 23:03:40 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 13:46:53 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 526 | Lượt Download: 3 | File size: 0.020326 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Câu 1. Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 3,84.10 8J đồng thời nhường cho nguồn lạnh nhiệt lượng 2,88.108 J. Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? *A. 25% B. 75% C. 50% D. 90% Câu 2. Người ta truyền cho khí trong xi-lanh nhiệt lượng 110 J . Chất khí nở ra thực hiện công 75 J đẩy pittông lên. Nội năng của khí biến thiên một lượng là bao nhiêu? *A. 35 J B. 185 J C. -35 J D. -185 J Câu 3. Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 4,32.10 4J đồng thời nhường cho nguồn lạnh 3,84.104 J. Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu ? *A. 12,5% B. 87,5% C. 48% D. 52% Câu 4. Người ta truyền cho khí trong xi-lanh nhiệt lượng 100 J . Chất khí nở ra thực hiện công 65 J đẩy pittông lên. Nội năng của khí biến thiên một lượng là bao nhiu? *A. 35J B. -35J C. 165J D. -165J Câu 6. Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quang nhiệt lượng 40J. *A. 60J B. -60J C. 140J D. -140J Câu 7. Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng ? A. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn B. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn *C. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ Câu 8. Ngyên lý thứ nhất nhiệt động lực học là sự vận dụng của định luật bảo toàn nào sau đây ? A. Định luật bảo toàn cơ năng. B. Định luật bảo toàn động lượng. C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. D. Định luật II Niutơn Câu 9. Chọn câu sai: A. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn *B. Nhiệt tự truyền từ vật này sang vật khác bất kỳ C. Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học D. Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được Câu 10. Theo nguyên lý I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng của vật bằng : *A. Tổng đại số công và nhiệt lượng mà vật nhận được B. Nhiệt lượng mà vật nhận được C. Tích của công và nhiệt lượng mà vật nhận được D. Công mà vật nhận được Câu 11. Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng : A. Duy trì nhiệt độ cho tác nhân *B. Cung cấp nhiệt lượng cho tác nhân C. Cung cấp nhiệt lượng trực tiếp cho nguồn lạnh D. Lấy nhiệt lượng của tác nhân