Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 2 môn vật lý 12

43f91a8cb95334bcf210d971b87b4edb
Gửi bởi: Võ Hoàng 29 tháng 10 2018 lúc 5:34:46 | Được cập nhật: 2 giờ trước (21:09:26) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 791 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 2018PH 1: TÓM LÝ THUY VÀ CÁC NG BÀIẦ ẠT PẬCH NG: DAO NG CƯƠ ƠA TH NG LÝ THUY TỆ Ế1 PH NG TRÌNH LI LI IƯƠ Ạ2 PH NG TRÌNH C, IƯƠ Ạ3 PH NG TRÌNH GIA C, GIA IƯƠ Ạ4 QUAN PHA x, v, aỐ Ề5 HAI PH NG TRÌNH PƯƠ Ậ6 KÉO (L PH C)Ự Ụ7 ĐÀN LÒ XO NGANGỰ Ồ8 ĐÀN LÒ XO TH NG NGỰ Ứ9 CÁC CÔNG TH TÍNH CÁC CHI DÀI LÒ XOỨ Ề10 T, f, CON LÒ XO, CON NẮ Ơ11 NG NĂNG TH NĂNG, NĂNGỘ Ơ12 BI x, v, aỰ ỔTrang 1Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 201813 BI WỰ Ổđ Wt14 TH GIAN ĐI QUA CÁC TRÍ BI TỜ Ệ15 BIÊN DAO NG NG PỘ Ợ16 PHA BAN DAO NG NG PẦ Ợ17 TÌM PHA BAN TRONG DAO NG ĐI HÒAẦ Ề18 TR NG BI TÌM PHA BAN UƯỜ Ầ19 THAY CHU KỲ CON NỰ Ơ20 QUÃNG NG ĐI TRONG DĐĐHƯỜ ƯỢ21 DAO NG ĐI HOÀỘ Ề22 DAO NG NỘ Ầ23 DAO NG DUY TRÌỘ24 DAO NG NG CỘ ƯỠ Ứ25 DAO NG NG NGỘ ƯỞTrang 2Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 2018B. CÁC NG BÀI DAO NG CẠ Ơ1. ng 1ạ Xác nh các ng trong dao ng đi hòaị ượ ề2. ng 2ạ Xác nh chu kỳ, góc con lò xo ắ3. ng 3ạ Xác nh chu kỳ, góc con nị ơ4. ng 4ạ Li c, gia trong dao ng đi hòaộ ề5. ng 5ạ Xác nh kho ng th gian trong dao ng đi hòaị ề6. ng 6ạ Vi ph ng trình dao ng đi hòaế ươ ềTrang 3Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 20187. ng 7ạ ng dao ng đi hòaổ ề8. ng 8ạ Năng ng trong dao ng đi hòa. Năng ng các trí bi tượ ượ ệ9. ng 9ạ Tìm quãng ng đi trong kho ng th gian tườ ượ ờ10. ng 10ạ đàn i, ph iự ồ11. ng 11ạ và căng dây con nậ ơ12. ng 12ạ Bi chu kỳ con nế ơTrang 4Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 2018 CH NG: SÓNG CƯƠ ƠB. TH NG LÝ THUY TỆ Ế1 SÓNG CƠ2 SÓNG NGANG, MÔI TR NG TRUY NƯỜ Ề3 SÓNG C, MÔI TR NG TRUY NỌ ƯỜ Ề4 SÓNGƯỚ5 QUAN T, f, v, 6 CH PHA HAI ĐI SÓNGỘ Ủ7 KHO NG CÁCH HAI ĐI NH T………Ả Ấ8 PH NG TRÌNH SÓNG ĐI MƯƠ Ể9 PH SÓNGỰ Ạ10 SÓNG NG, ĐI NG, ĐI NÚTỪ Ể11 KHO NG CÁCH GI NG HO NÚT TI PẢ Ế12 KHO NG CÁCH NG VÀ NÚT TI PẢ ẾTrang 5Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 201813 ĐK CÓ SÓNG NG TH NHỂ Ị14 ĐK CÓ SÓNG NG NH, DOỂ Ự15 HAI SÓNG PẾ Ợ16 GIAO THOA SÓNG17 BIÊN VÀ PHA BAN DAO NG NG PỘ Ợ18 CH PHA HAI SÓNG ĐI MỘ Ể19 ĐK ĐI DAO NG BIÊN IỂ Ạ20 ĐK ĐI DAO NG BIÊN TI UỂ Ể21 TÌM I, TI KHI HAI NGU CÙNGỐ ỒPHA22 SÓNG ÂM, NH ÂM, ÂM, ÂM, SIÊU ÂMẠ Ạ23 CÁC TR NG ÂMẶ Ủ24 NG ÂMỨ ƯỜ Ộ25 NGU NH ÂMẦ ẠTrang 6Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 2018B. CÁC NG BÀI SÓNG CẠ Ơ1. ng 1ạ Các ng tr ng sóng f, T, v, ượ 2. ng 2ạ ch pha hai đi sóngộ ộ3. ng 3ạ :Ph ng trình sóng đi mươ ể4. ng 4ạ Giao thoa sóng cơ5. ng 5ạ ch pha hai sóng đi mộ ể6. ng 6ạ Đi ki có sóng ng khi hai nhề ịTrang 7Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 20187. ng 7ạ Đi ki có sóng ng khi do, nhề ị8. ng 8ạ Tìm i, ti khi hai ngu cùng phaố ồ9. ng 9ạ Tìm i, ti khi hai ngu ng phaố ượ10. ng 10ạ ng âmườ ộ11. ng 11ạ ng âmứ ườ ộ12. ng 12ạ Ngu nh âmồ ạTrang 8Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 2018CH NG: DAO NG ĐI TƯƠ ỪA TH NG LÝ THUY TỆ ẾSTT KI TH CẾ CÔNG TH CỨ1 ch dao ngấ *2 Công th Chu kỳứ sầ gócầ ***3 So sánh ch pha i, q, uộ **4 Công th Iứ0 U0 **5 Công th liên Iứ ệ0 Q0 *6 Năng ng đi tr ngượ ườ ** trung ở7 Năng ng tr ngượ ườ ** trung ở8 Năng ng đi tượ *9 q, i, bi thiên iế ớWL WC bi thiên iế **10 Đi tr ng tĩnh và đi tr ng ườ ườxoáy *11 quan gi đi tr ng ườxoáy và tr ngừ ườ **12 Sóng đi tệ *Trang 9Tài li ôn môn Lýệ THPT QG 201813 đi sóng đi ***14 Tính ch sóng đi tấ **15 quan c, T, *16 lu vect E, B, vế *17 ch bi đi *18 ch tách sóngạ *19 kh phát thanh dùng SĐTơ *20 kh phát thanh dùng SĐTơ *21 Sóng dài *Đ đi m: Không th (ị ướ ụ 3000 m)* ng ng: Truy thông tin cề ướ ướ22 Sóng trung *Đ đi m: ng đi li ph (3000 200m)* ng ng: Truy thanh, truy hình trên (c li ựg n)ầ23 Sóng ng nắ *Đ đi m: ng đi li ph (200mị 10m)* ng ng: Truy thanh, truy hình trên (c li ựxa)24 Sóng ng nự *Đ đi m: Không ph mà xuyên qua ng đi li ệho ch có kh năng truy th ng phát thu ơ( (10m 0,01m)* ng ng: Truy thông qua tinhề ệ25Trang 10