Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

1. Yes, I do.

Vâng, mình có.

2. I have a dog, three cats, five goldfish, and two parrots.

Mình có một con chó, ba con mèo, năm con cá vàng, và hai con vẹt.

3. I have eleven.

Mình có 11 con.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:59

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm