Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:44

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Giáo viên có thể hướng dẫn cho các em chơi trò chơi:

Slap the board ("Đập tay" lên bảng) rubber (cục tẩy), pencil (bút chì), ruler (thước), school bag (cặp), pencil sharpener (gọt bút chì), book (sách), pencil case (hộp bút chì), pen (bút máy).

Dán những bức tranh về đồ dùng học tập lên bảng.

Gọi 2 đội, mỗi đội gồm 4 học sinh lên bảng.

Sau đó cô giáo sẽ đọc to câu có đồ dùng học tập. Ví dụ "It's a book. (Đó là quyển sách) Lúc này, mỗi học sinh trong nhóm phải chạy nhanh đến bức tranh có từ đó và "đập" lên từ đó. Cuối cùng đội nào có số lần "đập" vào đồ dùng học tập đúng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:44

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm