Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read and answer. (Đọc và trả lời.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 10:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Với bài tập này, các em đọc toàn bộ nội dung "Thẻ học sinh" để nắm nội dung và trả lời câu hỏi. Trong quá trình đọc thì các em có thể tự mình có thể dịch sơ lược nội dung. Trong quá trình dịch, những từ vựng nào không hiểu có thể hỏi bạn bè, thầy cô hoặc tra từ điển để hiểu.

Hướng dẫn giải

Đáp án:

The girl's name is Do Thuy Hoa.

She is from Ha Noi, Viet Nam

The boy's name is Tony Jones.

He is from Sydney, Australia.

Tạm dịch:

THẺ HỌC SINH

Tên: Đỗ Thúy Hoa

Quê quán: Hà Nội, Việt Nam

Trường: Trường Tiểu học Nguyễn Du

 Lớp: 4A

 

THẺ HỌC SINH

Tên: Tony Jones

Quê quán: Sydney, úc

Trường: Trường Tiểu học Nguyễn Du

Lớp: 4A

1.   Tên của cô gái là gì?

--> Cô gói tên là Đỗ Thúy Hoa.

2.     Cô ấy đến từ đâu?

—> Cô ấy đến từ Hà Nội, Việt Nam.

3.    Tên của chàng trai là gì?

-->  Chàng trai tên là Tony Jones.

4.  Cậu ây từ đâu đến?

—> Cậu ấy đến từ Sydney, Úc.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 10:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm