Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 10:43

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe: 

Mở CD lên nghe vài lần để làm quen với giai điệu bài hát. Sau đó trở lại và cùng hát theo.

Hello, friends!

Hello. I'm Linda.

I'm from England.

Nice to meet you, Linda.

Hello. I'm Nam.

I'm from Viet Nam. Nice to meet you, Nam.

Hello, Linda.

Hello, Nam.

We're friends

 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Xin chào các bạn!

Xin chào. Mình là Linda.

Mình đến từ nước Anh.

Rất vui được gặp bạn, Linda.

Xin chào. Mình là Nam.

Mình đến từ nước Việt Nam.

Rất vui được gặp bạn, Nam.

Xin chào, Linda.

Xin chào, Nam.

Chúng ta là bạn.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 10:43

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm