Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Project. (Dự án)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 10:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Các em sẽ làm dự án là một chiếc thẻ học sinh của chính mình. Các em có thể tham khảo chiếc thẻ học sinh ở trong phần 4 hoặc tham khảo một số thẻ học sinh mà thực tế các em có. Vẽ và điền đầy đủ thông tin về một chiếc thẻ học sinh theo mẫu. Sau đó trình bày cho giáo viên và các bạn trong lớp về chiếc thẻ của mình làm.

Làm một tấm thẻ của chính mình. Sau đó nhìn vào thẻ của bạn học và nói cho giáo viên về cậu ấy/cô ấy.

Name: Do Ngoc Phuong Trinh

Hometown: Ho Chi Minh City, Viet Nam

School: Ngoc Hoi Primary School

Class: 4B

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Tên: Đỗ Ngọc Phương Trinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trường: Trường Tiểu học Ngọc Hồi

Lớp: 4B

 

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 10:59

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm