Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 (SGK trang 22)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao diện tích xavan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng?

Hướng dẫn giải

Bởi vì lượng mưa ít cộng với sự tàn phá rừng của con người đã làm đất dần bị thoái hóa dẫn đến xavan và hoang mang ngày càng mở rộng.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học