Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 trang 108 SGK Công Nghệ 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:52:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?

Hướng dẫn giải

Cần phải chọn đủ thực phẩm của 4 nhóm thức ăn để tạo thành một bữa an hoàn chỉnh ,cân bằng chất dinh dưỡng 

Tránh tình trạng thừa chất ,và thiếu chât trong các bữa an trong gia đình một thời gian dài, sẽ ảnh hướng xấu đến sức khoẻ như con người như thừa chất và thiếu chất.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:52:20

Các câu hỏi cùng bài học