Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (SGK trang 25)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa?

Hướng dẫn giải

-Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.

-Thời tiết diễn biến thất thường.

Update: 10 tháng 6 2019 lúc 11:53

Các câu hỏi cùng bài học