Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and repeat. (Nhìn và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 9:16:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải

ch      kitchen            This is the kitchen,

th       bathroom   Is there a bathroom?

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 9:16:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm