Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 9:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Is there a garden?

Is there a garden behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a yard behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a gate behind the house?

No, there isn't. No, there isn't.

Is there a pond behind the house?

No, there Isn't. No, there isn't.

Có một khu vườn phải không?

Có một khu vườn phía sau nhà phải không?

Vâng, có. Vâng, có.

Có một cái sân phía sau nhà phải không?

Vâng, có. Vâng, có.

Có một cái cổng phía sau nhà phải không?

Không, không có. Không, không có.

Có một cái ao phía sau nhà phải không?

Không, không có. Không, không có.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 9:18

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm